Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; Wethouder Bram Visser: &#39;Het is niet mogelijk voetbalverenigingen de rug toe te keren en te zeggen: we doen niks meer voor u.&#39;&nbsp;</p>

• Wethouder Bram Visser: 'Het is niet mogelijk voetbalverenigingen de rug toe te keren en te zeggen: we doen niks meer voor u.' 

(Foto: Geurt Mouthaan)

Molenlanden draait verzelfstandiging voetbal en zwembaden terug

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden is van plan de verzelfstandiging van voetbalclubs en zwembaden uit het voormalige Giessenlanden terug te draaien. Dat meldde wethouder Bram Visser donderdag 15 oktober tijdens de commissievergadering.


De fusie van Molenwaard en Giessenlanden heeft ervoor gezorgd dat onder andere sportverenigingen en stichtingen binnen de nieuwe gemeente Molenlanden te maken hebben met grote verschillen in behandeling. Dat gelijktrekken is een lastige klus.

Grote verschillen
De gemeente telt een flink aantal binnen- en buitensportaccommodaties, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en zwembaden. Verenigingen en stichtingen betalen daarvoor heel verschillende tarieven en ook het beheer is heel verschillend geregeld. Het beleid moet geharmoniseerd worden, zoals dat in ambtelijke kringen heet.

Subsidie
Bij voetbalclubs uit het voormalige Molenwaard is sprake van verontwaardiging omdat clubs uit het voormalige Giessenlanden mogelijk weer subsidie gaan krijgen terwijl zij in 2015 een flink geldbedrag ontvingen, met de opdracht het daarmee 15 jaar lang te rooien. Molenwaardse clubs kregen dat bedrag niet. Wel bleven zij jaarlijks subsidie ontvangen. Giessenlandse voetbalclubs stellen dat de bijdrage die zij ontvingen veel te klein was om 15 jaar mee te overbruggen.

‘Hoofdpijndossier’
Berend Buddingh van Doe Mee vindt dat de gemeente om te beginnen duidelijkheid moet geven over het voortbestaan. “Laat het onomwonden horen: ieder voetbalveld, ieder dorpshuis, iedere tennisbaan, ieder zwembad, ieder korfbalveld: het is er en het blijft. Geef de verenigingen en vrijwilligers die zekerheid.” Het beleid voor de voetbalclubs noemde hij ‘wellicht een hoofdpijndossier’ omdat er sprake is van onvergelijkbare grootheden.

Te weinig
Buddingh rekende het college voor waarom de harmonisatieklus volgens hem klaar moet zijn op 1 januari 2022. “Want dat is de datum dat de Giessenlandse voetbalverenigingen weer een beroep kunnen doen op de gemeente.” Waarom dat volgens hem zo is, legde hij uit met een verhaal over het gevoerde beleid in de afgelopen jaren. De voetbalclubs moesten verzelfstandigen en kregen 3,7 miljoen voor 15 jaar. Te weinig, volgens Buddingh. Volgens zijn rekensom was dit bedrag slechts 45 procent van de benodigde middelen.

Graag uitsluitsel
Wat het CDA betreft houden verenigingen zelf de regie. Anneke Hartog: “De gemeente lijkt de grip op de verenigingen weer naar zich toe te halen, maar dat is nergens op gestoeld. Vanuit de optiek van het CDA een verkeerde beweging. Waarom gaan we niet daar waar noodzakelijk faciliteren zonder de regie terug te pakken? We krijgen graag uitsluitsel over de intentie van het college rondom voetbalverenigingen en zwembaden.”

Twee tongen
Hartog kreeg bijval van de SGP. Jan Lock: “We willen niet het beheer van accommodaties naar de gemeente halen, maar stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld via subsidiebeleid.” Verder vroeg hij zich af wat het college bedoelt met de zin ‘harmoniseren, niet uniformeren’. “Daar zit een addertje onder het gras. Dit is met twee tongen spreken.”

‘Gelijk speelveld’
Visser legde uit: “Uniformeren is: alle eigendomssituaties en trajecten gelijk trekken. Dat gaat niet de bedoeling zijn. Wel willen we met elf voetbalverenigingen ongeveer een gelijk speelveld creëren.” Lock: “Ik adviseer: vervang ‘gelijke monniken’ in het document door ‘gelijk speelveld’.”

Doelend op de commotie die met name bij de voetbalverenigingen is ontstaan over mogelijke keuzes van de gemeente vroeg Erik Jonker (CU) het college om toch vooral te zorgen voor goede communicatie.

Zwembaden
Bert Snoek (VVD) vroeg ook om duidelijkheid voor de zwembaden. “De bestuursleden van de zwembaden zijn nu echt aan het watertrappelen. Er is onzekerheid. Daar moet een speciaal traject voor worden opgezet. Ik vind het belangrijk te onderkennen welk belang de zwembaden hebben. Misschien zijn zwembaden wel een basisvoorziening.”

Tennisverenigingen
Progressief Molenlanden vindt net als Doe Mee dat ook de tennisverenigingen subsidie moeten krijgen. Ferry van der Koelen: “Waarom worden tennisverenigingen niet gesubsidieerd en zwembaden wel? Als we praten over gelijke monniken, gelijke kappen, sluit dan niemand uit.” Kijkend naar de voetbalclubs vroeg hij: “Hoe gaan we eenmalige bijdrages met elkaar verrekenen, of dat nu is na 7 jaar, zoals Buddingh zegt, of na 15 jaar?”

Van der Koelen wilde van de wethouder ook graag horen welke rol de gemeente wil spelen. “We missen een stip op de horizon, wat willen we bereiken?” 

Wethouder Bram Visser erkende: “Nee, we hebben nog geen stip op de horizon, wel uitgangspunten.” 

Amendement
Raadsleden die zich afvragen of de gemeente overal de volledige zeggenschap wil krijgen, kon hij geruststellen. “Het is niet de bedoeling om daar waar het goed functioneert, zoals bij het Noorderhuis in Noordeloos, de zeggenschap terug te halen naar de gemeente. ”Lock: “Uw woorden stellen mij gerust, maar ik zie dit niet terug in de stukken. Dus er komt een amendement van de SGP.”

Repareren
Over de voetbalclubs zei Visser: “We worden geconfronteerd met verenigingen die aangeven: zoals die afspraak is gemaakt, dat is niet voor eeuwig op te lossen. Daar willen wij als gemeente ondersteuning bieden, maar wel eerst doorrekenen: hoe zijn ze omgegaan met de besteding? Als het niet mogelijk is om langer dan 15 jaar door te gaan, nemen we de verantwoordelijkheid door te zeggen: dat moeten we repareren.”

Liberaal
Lock: “U gaat dus als liberaal terug naar de zorgzame samenleving?” Visser: “Ik ben er ten dienste van de samenleving. Het is niet mogelijk voetbalverenigingen de rug toe te keren en te zeggen: we doen niks meer voor u. Wat betreft voetbalverenigingen is de intentie de verzelfstandiging terug te halen. Voor zwembaden geldt hetzelfde verhaal. Ik was nog geen twee maanden wethouder en had al een zwembad op de koffie dat kwam aangeven dat ze nog drie jaar vooruit konden. Inmiddels heeft ook een ander zwembad zich gemeld. Dan kunnen we zeggen: zoek het maar uit, maar zo zitten we niet in elkaar.”

Het onderwerp komt terug tijdens de raadsvergadering op dinsdag 27 oktober.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten