Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>De commissie van het boek, met v.l.n.r. Dirk de Regt, Jaap Stam, Nelly Sonneveld, Ab Boer.</p>

De commissie van het boek, met v.l.n.r. Dirk de Regt, Jaap Stam, Nelly Sonneveld, Ab Boer.

(Foto: Aangeleverd)

Heden en verleden van Lekkerlandse korenmolen De Regt in interessante verhalen

  •   keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Begin november verschijnt het boek “Korenmolen De Regt”. Ruim drie jaar hield een commissie zich bezig met onderzoek, schrijven en samenstellen. Het was de bedoeling dat de presentatie afgelopen voorjaar zou plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis werd dit uitgesteld en vindt nu in soberder vorm plaats.


Al jarenlang had Stichting Herstel Korenmolen De Regt de wens om een boek te maken over de historie en het hedendaagse functioneren van de korenmolen. Deze witte molen op Lekdijk 415 was oorspronkelijk zwart, dateert van ongeveer 1700 en heeft een interessante geschiedenis. Begin 2017 begonnen vijf vrijwilligers aan de klus om een mooi boek samen te stellen. Eens in de vier á zes weken kwam de commissie in het bijbehorende woonhuis van Korenmolen De Regt bijeen. Het schrijfproces verliep in een prettige samenwerking waarbij ieder automatisch zijn/haar eigen rol kreeg. De functies worden door henzelf als volgt omschreven: Ab Boer – adviseur, Dirk de Regt (zoon van molenaar Adriaan de Regt) –bewaker van de geschiedenis, Jaap Stam – coördinator, Nelly Sonneveld – onderzoeker en Ria Herkelman – schrijver.

Werkwijze
Na een oproep in De Klaroen waarin lezers gevraagd werd om wetenswaardigheden aan te leveren, verzamelden de commissieleden het feitenmateriaal. Dit bestaat uit een stukje algemene geschiedenis, historie van de molen en de molenaars, het verval en vervolgens het restauratieproces van de molen. Jaap notuleerde de besprekingen en verspreidde ze, waarna de inhoud besproken werd. “Je moet iets hebben liggen om te kunnen bijschaven.” Vervolgens schreef Ria de tekst die ook van buitenaf gecorrigeerd werd, werden foto’s en tekeningen door Nelly bijgevoegd en werd het uitgeefproces bepaald.

Leuk om te lezen
Het boek is interessant voor molenliefhebbers, maar ook voor de leek. Wat betreft de molenkenner werd er vanuit vakblad “Molenwereld” een stuk overgenomen van de heer Bakker over de techniek van de molen. Voor het brede publiek is het hoofdstuk “Lekkerlanders onder de zak” leuk om te lezen. Dit verhaalt hoe schippers vroeger zakken graan naar de molen vervoerden. Ook worden grappige dingen verteld uit het leven van molenaar Willem de Regt. Bijvoorbeeld dat deze man van twee oude T-Fords één auto maakte. Dirk: “Dit deed hij boven op de dijk, bij wijze van spreken met een hamer en een nijptang.” Het voorwiel van een van de T-Fords gebruikte hij als spanrol (van een aandrijfriem). Het bijzondere is dat dit voorwiel zich nog steeds in de molen bevindt.

Nieuwe ontdekkingen
Over allerlei feitjes moest goed doorgepraat worden. Ab: “Er waren soms tegengestelde meningen, ook bij kenners van de geschiedenis. Sommige dingen kun je niet helemaal zeker weten, zodat we voor het meest aannemelijke kozen. We konden bijvoorbeeld niet achterhalen of een ventilator op het maalsysteem voor koeling of stofafzuiging diende. We kozen voor dit laatste, omdat bekend is dat graanstof zeer fijn is en aan molenaars vaak stoflongen bezorgde. Tijdens onze onderzoeken ontdekten we steeds nieuwe interessante dingen. Ik vond het bijzonder dat je bij regenachtig weer niet met goed fatsoen over de kleidijk kon rijden. Vandaar dat het meeste vervoer over water ging.”

“Korenmolen De Regt Nieuw-Lekkerland – Tot een volgende steen …” telt ongeveer 90 bladzijden, is voorzien van (kleuren)foto’s en kost €9,95. Vanaf half november is het verkrijgbaar bij Albert Heijn, Plus Van der Wal, Schoenmakerij Verhaar, Simons-Speelgoed-Huishoud en tijdens openingsuren bij de molen. De opbrengst komt ten goede van Stichting Herstel Korenmolen De Regt. ‘

Vanaf half november tot half december is er een tentoonstelling in ’t Carillon die door de Historische Vereniging West-Alblasserwaard opgezet is, met als onderwerp: Korenmolen De Regt. De presentatie van het boek vindt i.v.m. de maatregelen rondom Covid-19 plaats in besloten kring. Het boek wordt daarbij overhandigd aan burgemeester Segers, mevrouw De Vries en mevrouw Dölle.

Janny den Besten

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten