Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Waterschap

‘Beter toezicht en handhaving op illegale lozingen via afvalwaterakkoord’

  •   keer gelezen

RIVIERENGEBIED • Gemeenten en waterschap Rivierenland moeten afspraken maken over toezicht en handhaving op illegale lozingen. Daarvoor pleit de fractie Water Natuurlijk in het algemeen bestuur van het waterschap. Waterschap Natuurlijk is een samenwerking tussen GroenLinks en D66. 


De fractie heeft aan gemeenteraadsfracties in het Rivierengebied gevraagd om daarover een motie in te dienen tijdens de november-vergadering. VHL Lokaal in Vijfheerenlanden geeft gehoor aan dat verzoek. 

Illegale lozingen
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de zuivering van het stedelijk afvalwater. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontvangst van het afvalwater van inwoners en het transport naar de zuivering. “Elk jaar komen er door middel van illegale lozingen schadelijke stoffen in stedelijk afvalwater terecht”, zegt Water Natuurlijk in een toelichting.

“Om de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater goed te houden, vragen deze stoffen een steeds complexere zuivering van het afvalwater. Daar de verantwoordelijkheid tot toezicht en handhaving op illegale lozingen bij de gemeente ligt, is goede samenwerking tussen gemeente en waterschap belangrijk.” In veel gemeenten is zo’n samenwerking er nog niet -of niet voldoende, geland in het beleid over gemeentelijke riolering. 

Goede samenwerking
Met de beoogde samenwerking kan de gemeente (als bevoegd gezag) snel geïnformeerd worden van deze illegale lozing en handhavend optreden. “Toezicht op en handhaving van illegale lozing van afvalwater op de riolering hoeft dus geen continu proces te zijn, maar er kan ad-hoc gereageerd worden indien verontreinigingen worden gedetecteerd. Hiervoor is goede samenwerking essentieel en leidt tot de laagste maatschappelijke kosten. Zo krijgen we samen grip op illegale lozingen en houden we onze waterkwaliteit in orde.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier