Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

VHL blij met bestemmingsplan 'Kok'

  •   keer gelezen

MEERKERK • De raad van Vijfheerenlanden is donderdag (bijna) unaniem akkoord gegaan met de vaststelling van het bestemmingsplan Achthoven 23A in Lexmond, ook bekend als ‘Kok Lexmond’.


Op korte termijn gaat gemeente Vijfheerenlanden kijken of eenvoudige maatregelen de verkeerssituatie in Lexmond kunnen verbeteren. Op langere termijn wordt de aanleg van een randweg niet uitgesloten.

Sinds 2008 wordt voor Kok Lexmond aan Achthoven een oplossing gezocht. Het bedrijf, actief in onder meer grond-, weg- en waterbouw en recycling, is al meer dan dertig jaar gevestigd op deze locatie, maar de huidige activiteiten vielen buiten de toegestane milieucategorie van het bestemmingsplan. 

Verhuizen
Het oorspronkelijke loon- en verhuurbedrijf is in de loop der jaren gegroeid en uitgebreid met puin- en afvalverwerkingsactiviteiten. Pogingen van de toenmalige gemeente Zederik om Kok naar een andere locatie te verplaatsen, stierven in schoonheid.

Na langdurige onderhandelingen deed het bedrijf in februari 2018 een principeverzoek voor een situatie met beperkte bedrijfsactiviteiten en maximaal tien procent uitbreiding vergeleken met het geldende bestemmingsplan. Zederik reageerde daar positief op en dat leidde uiteindelijk tot het nieuwe bestemmingsplan. 

In de nieuwe situatie is de verwerking van afvalstoffen en het puinbreken slechts beperkt mogelijk.

Oplossing
De meeste fracties steunden het voorstel. “We zijn blij dat er na zoveel jaren een oplossing is gevonden”, zei SGP-er Kees Vermaat.

In zijn ‘maidenspeech’ was PvdA-er Herman Bouwmeester het daar roerend mee eens. “Een prima plan wat duidelijk maakt wat het bedrijf kan en mag.” 

Ook VHL Lokaal-voorman Wim van Dijk was tevreden. “Er was veel heisa over. Nu weten de inwoners van Lexmond en Achthoven waar ze aan toe zijn.” 

CDA, VVD en Lokaal Alert gingen eveneens akkoord. 

Dat gold niet voor de ChristenUnie. Volgens woordvoerder Harry Wolting misten B&W een kans voor open doel. “Dit was dé kans om een van de meest overlastgevende bedrijven uit het achterland van Lexmond te verplaatsen. Deze locatie is niet geschikt voor de activiteiten van Kok. Maar het college van Zederik wilde het bedrijf helpen.” 

GroenLinks-voorman Erik van Doorn was het met hem eens. “Dit is de laatste etappe in een lang traject, waarin activiteiten zijn uitgevoerd waar geen vergunning voor was. Zo geven we het signaal af dat - als je maar lang genoeg doorgaat – je uiteindelijk wint.” 

Verkeersoverlast
Hoewel de activiteiten van Kok worden ingeperkt, heeft het bedrijf volgens Van Doorn nog altijd vergunning voor het verwerken van 12.500 ton puin. “Dat zijn 450 grote kiepauto’s vol.”

Namens D66 was Jaap Breur blij met de oplossing. Wel wees hij net als GroenLinks en CU op de verkeersoverlast in Lexmond door onder meer het zware materieel dat zich door de dorpskern wringt. 

Vandaar dat CU en D66 via een motie B&W vroegen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om het vrachtverkeer in Lexmond te beperken, het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden en sluipverkeer tegen te gaan. Alleen GroenLinks steunde de motie, de andere partijen vonden dat het verzoek niet bij dit onderwerp paste en de overlast te veel aan Kok gekoppeld werd. 

De verkeersoverlast willen deze fracties later bespreken tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan. CDA-er Ridvan Elmaci vroeg B&W wel om drie kruisingen in het centrum van Lexmond aan te passen, terwijl anderen wezen op de aanleg van een randweg. “Er ligt al een positieve analyse. Daar kunnen we snel mee aan de slag”, zei SGP-er Vermaat.

'Worsteling'
Wethouder Huib Zevenhuizen 'worstelde' net als de raad met de situatie in Lexmond.

“Als het simpel was, zouden we het vrachtverkeer daar weghalen. Maar dat kunnen we niet zomaar.” 

Wel honoreerde hij het CDA-verzoek om maatregelen te treffen om de veiligheid te verbeteren. “Geen stoplichten, wegafsluitingen of het plaatsen van plantenbakken, maar kleine aanpassingen waar verkeersstromen met elkaar te maken krijgen.” 

Op langere termijn sloot de wethouder de aanleg van een randweg niet uit. Die optie komt in december op tafel tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier