Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto:

Tevredenheid over kinderopvang in Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Het gaat goed met de kinderopvang in de gemeente Vijfheerenlanden. Dat concludeert het college in het jaarverslag over 2019. Elk jaar moet verantwoording worden afgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs over de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van handhaving van en toezicht op de kinderopvang. 


“De aanbieders nemen hun werk serieus", schrijft het college in een brief aan de raad. "De meeste handhavingszaken betreffen het niet voldoende beschreven hebben van beleidstukken, de invoering van de vernieuwde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en het implementeren (invoeren) ervan onder het personeel.” 

Streng aan de poort
De gemeente hanteert een ‘streng aan de poort’ aanpak en houdt daarna de vinger goed aan de pols. Bij tekortkomingen wordt indien mogelijk gebruik gemaakt van het herstelaanbod.

In vergelijking met andere gemeenten doet Vijfheerenlanden het prima, zo stelt het college tevreden vast Alleen op de afhandeling van nieuwe aanvragen ligt het percentage lager dan bij andere gemeenten. 

Negentig procent (27 van de 30) van de nieuwe aanvragen waren binnen de gestelde tijd. Eentje werd wel tijdig afgehaneld, maar werd verkeer geregistreerd. Twee vielen buiten de termijn, omdat het inspectierapport van de GGD te laat binnen was. 

“De vertragingen zijn legitiem en de betrokken instellingen zijn tijdig geïnformeerd, waardoor het lage percentage niet direct iets zegt over de kwaliteit.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3