Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Europese studie: PFOA is schadelijker dan eerst gedacht

  •   keer gelezen

PAPENDRECHT/REGIO • De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe studie gedaan naar de gezondheidsrisico’s van PFAS in voedsel. In deze studie heeft EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor (de optelsom van) vier PFAS-stoffen vastgesteld, waaronder PFOA. De grenswaarde die EFSA heeft bepaald voor deze vier stoffen is lager dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM in 2016 voor PFOA heeft gesteld.


De stoffen worden door de Europese studie nu dus gevaarlijker ingedeeld dan eerst werd gedacht. Het RIVM onderzoekt nu wat dit voor Nederlandse risicogrenzen voor PFOA en andere PFAS betekent.

Een 'gezondheidskundige grenswaarde’ van een stof geeft aan wat de maximale hoeveelheid van een stof is die iemand binnen mag krijgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn gezondheid. De EFSA is van mening dat de gezondheidskundige grenswaarde voor een aantal PFAS lager moet worden. Dat betekent dat gezondheidseffecten kunnen optreden bij een lagere blootstelling dan eerder werd gedacht.

Het RIVM onderzoekt of de bevindingen van EFSA gevolgen hebben voor de gezondheidskundige grenswaarde in Nederland. Het RIVM rapporteert zijn bevindingen eind dit jaar aan de betrokken ministeries. De minister neemt vervolgens een besluit over het eventueel aanpassen van wettelijke normen.

Gevolgen regio
Van de vier door EFSA onderzochte PFAS-stoffen heeft de regio vooral met PFOA te maken. De nieuwe grenswaarde van de EFSA geeft voor de gemeenten in de regio, na afstemming met de GGD, geen aanleiding om vooruitlopend op de beoordeling van het RIVM per direct maatregelen te treffen of adviezen bij te stellen. “De gezondheidskundige grenswaarde is gebaseerd op levenslange, dagelijkse inname van de betreffende stof. Dit maakt het verantwoord om het RIVM-advies over de EFSA-studie af te wachten”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden, die hierover een raadsinformatiebrief gestuurd heeft.

Het advies voor eten uit eigen tuin blijft daarom vooralsnog zoals het was. Voor moestuinen binnen een kilometer rond DuPont/Chemours geldt het advies om met mate uit eigen tuin te eten, dus niet te veel en niet te vaak.

De Europese gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA lag voorheen ruim boven die van het RIVM uit 2016.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3