Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: nl.123rf.com

Raad wil meer betaalbare woningen op terrein Betondak in Arkel

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • Op het voormalige bedrijfsterrein van Betondak in Arkel worden de komende jaren maximaal 258 woningen gebouwd. Volgens het plan zal 10 procent in de categorie ‘betaalbare woningen’ (tot 2 ton) vallen. Raadsleden willen graag dat het er meer worden.

De Raadsleden Pieter van Bruggen (CU), Paul Verschoor (PM) en Bas de Groot (SGP) stelden hier dinsdag 15 september vragen over tijdens een vergadering vragen van de commissie Wonen, Werken & Verkeer. 

Ander segment
Verschoor: “Waarom dit lage percentage betaalbare woningen?” Wethouder Johan Quik: “In Arkel zijn juist aan de onderkant van de markt veel woningen gebouwd. Door te bouwen in een ander segment proberen we doorstroming te krijgen in het dorp.”

Verschoor reageerde: “Eenpersoonshuishoudens kunnen in Molenlanden nauwelijks woningen kopen. Het mogen er wat mij betreft meer dan 10 procent zijn.” Van Bruggen: “Waarop is die 10 procent gebaseerd?” Quik: “Ook op de betaalbaarheid van het hele project.”

Betaalbaarheid plan
Verschoor gaf zich nog niet gewonnen. “Die 10 procent is in mijn fractie behoorlijk aan de orde geweest. Ik zie Van Bruggen knikken. Ik wil erover nadenken of we daarover niet met een amendement of motie komen.” De Groot: “Het gaat over de betaalbaarheid van het plan. Het kan een wens zijn er 25 procent van te maken, maar dan leg je er een bom onder. We willen wel weten of het betaalbaar is voor mensen met een kleine beurs.”

Betrouwbare partner
Progressief Molenlanden kwam met een suggestie. “Zou het geen goede zaak zijn als deze raad de ontwikkelaar er in een motie toe oproept om te zoeken naar een maximaal aantal betaalbare woningen?” Dat gaat Bert Snoek (VVD) te ver: “Hoe zou u het vinden als u zeven jaar geleden was gestart met een project en de raad zou daar nu mee komen? Dan ben je toch geen betrouwbare overheidspartner?”

Tiny houses
Verschoor verdedigde zich door erop te wijzen dat hij op 15 september voor het eerst de gelegenheid kreeg om er iets over te zeggen. “Ik snap dat dwingend voorschrijven lastig is. Maar ik heb niet veel vertrouwen in doorstroming. Daar zitten ook mensen van buiten het dorp bij.” De Groot opperde: “Misschien kunnen we meer woningen toestaan op de locatie, om meer betaalbare woningen mogelijk te maken. Maar dan hebben we de provincie nodig. En misschien kunnen we ruimte maken voor tiny houses.”

Voor de CU bleek het geen harde eis. Van Bruggen: “Het moet niet zo zijn dat het straks niet doorgaat om een 20 procent. Wellicht is het mogelijk om te onderzoeken of er ruimte zit. Als dat niet zo is, dan kunnen we ook instemmen.”

Eerste paal
Raadsleden stelden ook vragen over het tempo waarin het plan is ontwikkeld. Quik: “Ik kan alleen maar beamen dat het lang geduurd heeft. Dat heeft ermee te maken dat drie partijen een overeenkomst moesten sluiten; de gemeente met twee marktpartijen. Wanneer de eerste paal de grond in gaat, daar heb ik nog geen zicht op. Ik hoop voor eind volgend jaar.”

Op 29 september neemt de raad een besluit over het plan. Voor die tijd bekijkt de wethouder of er ruimte is voor meer dan 10 procent ‘betaalbare woningen’.

Geen doorsnee wijk
Op het voormalige terrein van Betondak wil een particuliere initiatiefnemer een woonwijk realiseren. Hij heeft daartoe een ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte (ook wel ‘ontwerp-omgevingsplan’ genoemd) ingediend bij de gemeente. Het is zijn bedoeling dat er op termijn geen doorsnee woonwijk ontstaat maar een dorpsgebied met een grote variatie van functies en gebruiksmogelijkheden voor de omgeving.

Dorpse sfeer
Er komen maximaal 258 woningen, maximaal 10.000 vierkante meter bedrijvigheid en diverse recreatieve voorzieningen in een dorpse sfeer. Het uitgangspunt is dat er maximaal 26 woningen per jaar mogen worden gerealiseerd. Er zijn vier gebiedsdoelen: dorpse sfeer, ruimte voor ontmoeting, duurzame gebiedsontwikkeling en gezonde leefomgeving. De gemeente stelt hoge eisen aan de zuinigheid van de gebouwen bij dit project (een Energie Prestatie Coëfficiënt van nul.).

Het plan heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Wethouder Quik verzekerde de raad: “De gemeente krijgt een vergoeding voor de kosten die we maken.”

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }