Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto:

Raad Vijfheerenlanden: 'Enecomiljoenen hoeven niet op'

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Wat kun je allemaal doen met 31 miljoen aan Eneco-gelden? De raadsfracties in Vijfheerenlanden kwamen maandag tijdens de commissievergadering met allerlei ideeën voor besteding van deze fikse incidentele meevaller.


SGP'er Evert Geluk benadrukte echter dat voorzichtigheid is geboden, ook al is de verleiding groot om het geld gelijk uit te gaan geven aan wellicht nuttige projecten. "Het geld hoeft niet op. We moeten sparen in vette jaren, om de magere jaren mee op te vangen. Dat Bijbelse uitgangspunt is nog zo actueel als wat."

De SGP'er wil overigens wel dat er geld opzij wordt gezet voor infrastructuur. En op dat gebied zal er de komende jaren nog heel wat te doen zijn, zoals de aanleg van rondwegen in onder andere Lexmond en Nieuwland, het terugdringen van verkeersoverlast, ondertunneling van spoorwegovergangen en het bereikbaar houden van de gemeente.

Harry van Tilburg van Lokaal Alert vindt dat het geld vooral moet worden gebruikt voor verlaging van de kapitaallasten. Dat is volgens hem vele malen beter dan het geld uitgeven voor leuke dingen. "Ik ben best wel van de feesten en partijen, maar niet ten koste van ons gemeenschapsgeld."


Duurzame investeringen

"Gebruik de Enecogelden voor duurzame investeringen", luidde het advies van D66-voorman Klaas de Zwaan. Hij pleit voor een fonds voor energietransitie en voor het vergroenen van het gemeentelijk vastgoed. Ook mag het geld gebruikt worden voor initiatieven om de circulaire en duurzame landbouw op gang te brengen.

Harry Wolting (ChristenUnie) vroeg om zorgvuldigheid bij de besteding van de gelden. De fractie wil dat een substantieel deel in elk geval wordt besteed voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. "Met verduurzaming kun je op termijn ook weer besparen. Bijvoorbeeld doordat er minder exploitatiesubsidie nodig is."

Samenleving

Volgens VVD-fractievoorzitter Hanneke van der Leun moet er gebouwd worden aan de samenleving. "Letterlijk, maar ook figuurlijk. En wel in de zin van participatie, betrokkenheid, veiligheid en omzien naar elkaar." Ze is een warm voorstander om een fonds op te richten voor de infrastructuur en een fonds voor de volkshuisvesting. Met dat laatste fonds kan worden gestimuleerd dat er betaalbare woningen worden gebouwd voor starters. Dat is volgens haar van groot belang. "Want als de jeugd blijft, dan blijft onze samenleving in stand."

Ook Erik van Doorn (GroenLinks) vindt dat het geld niet gelijk op hoeft. Wel wil hij graag gelden reserveren voor landschap, energietransitie, cultureel erfgoed en voor het verhogen van de reserve voor het sociaal domein. Van Doorn vroeg opnieuw aandacht voor het belang van biodiversiteit. Ook moet er volgens hem geld opzij worden gezet om eventueel bedrijven te kunnen verplaatsen als ze in de knel komen. Bijvoorbeeld omdat ze te dicht bij een natuurgebied zijn gevestigd.

Net als Van Doorn wil Joop van Montfoort (PvdA) graag een miljoen investeren voor de bestrijding van armoede. Van Montfoort maakt zich wel zorgen over de economische positie van Leerdam. "Corona maakt het er niet makkelijker op." Er moet daarom vol worden ingezet op bevordering van het concept 'Glasstad Leerdam' en het aantrekken van meer toeristen.

Volgens Wim van Dijk (VHL Lokaal) zal de corona-crisis een grote aanslag betekenen op de gemeentelijke middelen. Daarom moet zeker 15 miljoen worden gereserveerd om de klappen op te vangen. "We mogen niet over ons graf heen regeren. En belangrijk is ook dat we onze burgers niet met lasten opzadelen."Van Dijk vroeg wel aandacht voor een veilige schoolomgeving, de brede school in Ameide, de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) en het schoolzwemmen.

CDA-raadslid Marieke van der Spek wil graag een revolverend fonds om de stagnerende woningbouw in de kleine kernen vlot te trekken. En ook is ze enthousiast om een fonds in het leven te roepen voor infrastructuur. Extra aandacht vroeg ze nog voor de dorpshuizen: het sociale hart van de dorpen. "Als de dorpshuizen verdwijnen, komen ze nooit meer terug."

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3