Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: 123rf.com

Somber beeld van detailhandel Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Onderzoeksbureau DTNP schetst in een beleidsdocument een vrij somber beeld van de detailhandel in Vijfheerenlanden. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over harmonisatie en actualisatie van het beleid.


Het aantal winkels in de gemeente is sinds 2010 flink afgenomen, met ongeveer 21%. Tien jaar geleden er nog ongeveer 320 winkels, nu nog maar 250.

De krimp is het grootst in het aantal niet-dagelijkse winkels, maar ook het 'overig dagelijks' aanbod neemt af. Alleen de supermarkten zijn (met name in vloeroppervlakte) flink gegroeid. Vooral de centra van Vianen en Leerdam verliezen hun aantrekkingskracht en winkelaanbod. Voor Meerkerk geldt dat veel minder. 

De leegstand in de twee grote steden neemt toe. In het centrum van Leerdam lijkt deze ontwikkeling de afgelopen jaren, in vergelijk tot de periode voor 2015, te versnellen. "De Corona-crisis versterkt dit beeld naar verwachting alleen maar: de centra van Vianen en Leerdam, met relatief veel recreatief aanbod (horeca, niet dagelijkse winkels) zullen hier op de korte en lange termijn het meest onder lijden."


Afvloeiing
De afvloeiing van bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen naar omliggende grotere gemeenten (onder andere Utrecht, Nieuwegein, Gorinchem) in Vijfheerenlanden is groot. In voormalig Vianen en Zederik gaat zelfs ruim de helft van de bestedingen naar andere winkelgebieden.

In Leerdam vloeide iets minder af naar elders, circa 36%. "In Leerdam-Centrum is als gevolg hiervan in 2018 een kwart minder aan niet-dagelijkse artikelen besteed dan in 2016. In Vianen zijn de niet-dagelijkse bestedingen met circa 20 procent afgenomen." Er zijn echter ook lichtpuntjes, volgens de opstellers van het beleidsdocument. Zoals het recent vernieuwde Europaplein, met het meest moderne supermarktaanbod van de gemeente.

Beleid
De vorige visie op de ontwikkeling van de detailhandel in Leerdam uit 2011 moet op de schop, vinden de onderzoekers. Uitgangspunt destijds was dat het winkelaanbod zich moest concentreren binnen het zogenaamde Anker: het Reilinghplein, de Kerkstraat, de Fonteinstraat en de Westwal. "Blokker is weliswaar naar de Kerkstraat verplaatst, maar Scapino zit nog buiten het kernwinkelgebied. Ook het behoud van het winkelaanbod is niet gelukt. De binding van lokale (Leerdamse) bezoekers en de toevloeiing van de regio is afgenomen. De groei van de horecafuncties is beperkt.

Als gevolg hiervan is de leegstand bijna verdubbeld, in plaats van gehalveerd. Die leegstand is verspreid door het centrum aanwezig, niet alleen meer aan de Vlietskant. De Ankerstructuur van de binnenstadsvisie ging ook uit van een noordelijke publiekstrekker en ontmoetingsplein. "Voor het plein zijn plannen voor herinrichting, maar niet voor publiek programma. De supermarktontwikkeling is van de baan." In Leerdam is onvoldoende geanticipeerd op een krimpend winkelaanbod.

Leerdam Glasstad
De Leerdamse ondernemer John Spruijt vindt dat het Ankermodel helemaal niet achterhaald is. Nu het Reilinghplein wordt heringericht, moet de gemeente volgens hem ook gaan nadenken over wat men met het huidige stadskantoor aan wil en met het voormalige ABN-pand. Hij vraagt in een zienswijze ook aandacht voor goede bebording en voor bevordering van het toerisme. "De merknaam 'Leerdam Glasstad' dient verder uitgebouwd te worden. Daarmee zullen toeristen de binnenstad zeker bezoeken waarmee horeca en winkeliers extra omzet en werkgelegenheid creëren."

Dick Aanen

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3