Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto:

Raadsleden VVD en CDA Vijfheerenlanden luiden financiële noodklok

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Is de gemeenteraad van Vijfheerenlanden bereid om richting het Rijk een statement te maken om aandacht te vragen voor de benarde financiële situatie van de gemeenten in Nederland en die van de eigen gemeente in het bijzonder? Die vragen hebben raadsleden Hanneke van de Leun (VVD) en Kees Bel (CDA) voorgelegd aan de andere fracties. 


Er is volgens Van der Leun en Bel voldoende aanleiding om de noodklok te luiden. "De uitvoering van nieuwe taken die door Rijk naar de gemeen zijn overgeheveld leidt tot hoge kosten die niet meer passen bij de inkomsten. De gemeente heeft slechts beperkte mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren. De gemeente is grotendeels afhankelijk van inkomsten van het Rijk." 

Extra kosten
De corona-crisis leidt bovendien tot extra kosten voor de gemeente waarvoor nog geen harde garantie door de minister is afgegeven dat deze zullen worden vergoed door het Rijk. "Het Rijk heeft ondanks acties en brieven van wethouders en burgemeesters geen enkele financiële toezegging gedaan of uitzicht geboden op een oplossing."

Volgens Van der Leun en Bel wordt de gemeente geacht een structureel sluitende begroting te maken waardoor bezuinigingen onafwendbaar zijn. "De bezuinigingen die nodig zijn, zijn fors en grijpen diep in in het functioneren van de gemeente. Wat in jaren is opgebouwd, dreigt nu in een korte periode te verdwijnen."

Dit alles zal onherroepelijk leiden tot bezuinigingen, denken Van der Leun en Bel. "Coalities en colleges komen onder druk te staan. Raadsleden staan voor onmogelijke keuzes die teveel afbreken en te weinig opbouwen. De balans is verstoord, er wordt teveel afgebroken." 

Volgens Van der Leun en Bel moeten niet alleen bestuurders, maar ook volksvertegenwoordigers een signaal afgeven. Is de raad daartoe bereid? Vanavond wordt er over gesproken in de commissievergadering. 

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3