Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Stockfoto

Bouw zorgappartementen Groene Wei start direct na realisatie koopwoningen

  •   302 keer gelezen

GIESSENBURG • De start van de bouw van 36 zorgappartementen in het project Groene Wei in Giessenburg sluit direct aan op het gereedkomen van de bouw van de koopwoningen aldaar.

Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een reactie op vragen die hierover gesteld zijn door de ChristenUnie.

De financiering van het zorgcomplex kwam vorig jaar onder druk te staan. Er moest toen worden gezocht naar een nieuwe financierder. Dit zorgde helaas voor vertraging voor het gehele project. De keuze is toen gemaakt om alvast te starten met de verkoop van de koopwoningen. De betrokken partijen wilden de resterende tijd die voor het voorbelasten benodigd was, benutten om met elkaar tot afspraken te komen over de realisatie van het zorgappartementencomplex.

Definitieve afspraken
Op dit moment wordt er gewerkt aan definitieve afspraken over de realisatie van het zorgappartementencomplex: enerzijds door een overeenkomst tussen de woningcorporatie en de twee zorgpartijen en anderzijds door een overeenkomst tussen de woningcorporatie en de aannemer. Er is inmiddels een voorlopig ontwerp op basis waarvan de partijen op inhoud doorpraten. De partijen moeten nog tot contractuele afspraken met elkaar komen. Daarna wordt er meer bekend.

De aannemer heeft aangegeven dat hij na de zomervakantie start met de bouwfase. Dan heeft de voorbelasting de juiste zetting bereikt, in de tijd dat de grond is voorbelast. Dat houdt in dat het zand verwijderd kan worden en het bouwterrein bouwrijp gemaakt kan worden. Ook wordt het dan als bouwterrein ingericht. Daarna zal worden aangevangen met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Hiermee loopt de start bouwfase conform planning.

Verder is op dit moment de verwachting dat de bouw van het zorgappartementencomplex direct kan aansluiten op de realisatie van de koopwoningen. Als er geen verdere onvoorziene vertragingen volgen.

Corona
Dat de uitwerking van het zorgappartementencomplex wat achterloopt ten opzichte van de eerdere verwachting kent een aantal redenen. Een van de belangrijkste redenen is dat de vier betrokken partijen met elkaar tot afspraken moeten komen over de realisatie en exploitatie van het complex en dat kost tijd. Ook is een belangrijke reden dat het voor de zorgpartijen zeer drukke maanden zijn geweest in verband met de coronacrisis. Uiteraard had daarbij de zorg voor de bewoners prioriteit.

Over het zorgappartementencomplex is tot nu toe nog niet nader gecommuniceerd. Dit heeft mede te maken met het feit dat partijen nog niet tot contractuele afspraken zijn gekomen en er nog geen nieuws is om over te communiceren. Daarnaast loopt de start van de bouwfase nog conform planning en was hier tot op heden nog geen reden voor een nieuw communicatiemoment.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }