Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

CDA wil meer weten over onderzoek rondwegen Lexmond en Nieuwland

  •   keer gelezen

NIEUWLAND/LEXMOND • De fractie van het CDA in de gemeente Vijfheerenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de geheime rapporten over de rondwegen van de dorpen Lexmond en Nieuwland.


De raad van de voormalige gemeente Zederik heeft indertijd opdracht gegeven om de mogelijkheden van rondwegen bij Lexmond en Nieuwland te onderzoeken. Na de herindeling zijn de rapporten van deze onderzoeken in de herfst van 2018 voor de raadsleden van de gemeente Vijfheerenlanden vertrouwelijk ter inzage gelegd bij de griffie in Vianen.

“Helaas hebben wij daarna niets meer over de rapporten vernomen, sterker nog, toen het bestaan van deze rapporten ter sprake kwam in de raadvergadering van 11 juni 2020, wist de wethouder kennelijk niet van het bestaan van deze rapporten af”, aldus het CDA van Vijfheerenlanden.

In de mobiliteitsvisie worden de bebouwde kommen van Nieuwland en Lexmond genoemd als plaatsen met zeer druk verkeer in de spitsuren en veel ongewenst doorgaand vrachtverkeer. Een rondweg zou de oplossing zijn om deze bebouwde kommen te ontlasten.

In het onderzoeksrapport sluipverkeer wordt Nieuwland genoemd als een kern met in de spits zeer druk verkeer. Dit verkeer is echter geen sluipverkeer maar bestemmings- en herkomstverkeer.

De inwoners van Lexmond en Nieuwland ervaren hun leefomgeving door het drukke verkeer als zeer onveilig. Het aanleggen van rondwegen is dan ook urgent in de ogen van het CDA. De partij wil weten waarom de rapporten tot op heden vertrouwelijk zijn gebleven en waarom er nu al anderhalf jaar niets mee gebeurt.

De rapporten over de rondwegen zijn niet meegenomen in de onlangs besproken mobiliteitsvisie in de gemeente Vijfheerenlanden. Het CDA wil weten waarom dat niet gebeurd is. In het najaar wil het CDA de rondwegen kunnen bespreken op politiek niveau.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten