Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Het fietsnetwerk wordt een groene ader door woonwijken, van de polder naar de rivier toe.
• Het fietsnetwerk wordt een groene ader door woonwijken, van de polder naar de rivier toe. (Foto: Peter Paul Klapwijk)

Regio krijgt 'groenste fietsnetwerk' van Nederland

  •   keer gelezen

REGIO • Van Alblasserdam tot aan Gorinchem moet het groenste fietsnetwerk van Nederland komen. Het lijkt erop dat binnenkort de laatste handtekeningen onder het plan gezet worden.


Richard Slagboom van Arvalis Natuur & Landschap uit Nieuw-Lekkerland verzorgt voor wethouders en ambtenaren cursussen over verbetering van de biodiversiteit. Toen hij aan wethouders en ambtenaren uit de regio vertelde dat er langs fietspaden veel kansen liggen, was de Sliedrechtse wethouder Ton Spek meteen enthousiast. Slagboom: "Hij zei: 'Dan doen we een keer een sessie bij ons gaan we het over een groen fietspad hebben'. Toen hebben we een ambitiestatement 'Groenste Fietsnetwerk van Nederland' opgesteld."

Mooiste moment
Ton Spek: "Ik vind dat fietsen het mooiste moment van de dag moet zijn, als je naar en van je werk gaat. In Sliedrecht loopt het fietspad door een groene zone. Het is mooi als we die zone kunnen versterken met flora en fauna, ook in het kader van klimaatadaptatie (aanpassing aan het veranderende klimaat, red.). Ik wil fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Als dat kan op een manier die ook de duurzame doelstellingen en biodiversiteit versterkt, heb je een win-win-situatie."

Groene ader
Naast Sliedrecht zijn betrokken: Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Slagboom: "Papendrecht en Gorinchem moeten nog tekenen. Ik heb goede hoop dat ze dat gaan doen. Het fietsnetwerk is een mooie gelegenheid om groenstructuren met elkaar in verbinding te brengen. Je krijgt dan een groene ader door woonwijken, van de polder naar de rivier toe."

Stadsnatuur
Veel gemeenten doen al aan ecologisch beheer. "Op dit moment loopt er onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar ecologische verbindingen: waar liggen kansen en knelpunten? Het gaat om stadsnatuur, zoals huismussen, merels, egels en gewone vlinders."

Een voorzichtige start is al gemaakt: langs een deel van een Sliedrechts fietspad zijn inheemse bomen en struiken geplant, als verbetering van het leefgebied voor inheemse fauna.

Bedrijventerreinen
Het is de bedoeling dat ook bedrijven en bedrijventerreinen gaan aanhaken. "Zoals bijvoorbeeld Veth in Papendrecht, waar op het terrein tal van natuurinclusieve maatregelen zijn genomen. We hebben een plan van aanpak geschreven. Daarin staan workshops voor betrokkenen. Gebiedsexperts zoals de Natuur- en Vogelwacht, en ambtenaren kunnen met elkaar bekijken wat er mogelijk is."

Tellen
"Een ander onderdeel is: meten is weten. De provincie wil de biodiversiteit verdubbelen. Om dat te bereiken starten we in steden en dorpen langs het pad met het tellen van onder andere merels, mussen, vleermuizen, vlinders en libellen. Komende winter beginnen er cursussen waar vrijwilligers kunnen leren tellen en soorten leren herkennen. Sovon, een organisatie voor vogelonderzoek, werkt mee. Tim Breur uit Dordrecht gaat een vleermuizencursus verzorgen en Prachtlint komt met een cursus over vlinders en libellen. De provincie ondersteunt het project en alle gemeenten staan er erg positief tegenover."

Kennis delen
Ook gebiedsexperts en vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht, Stichting BIJ de Heerlijkheid, Groene Cirkel Bijenlandschap en de Werkgroep Prachtlint van Stichting Blauwzaam gaan hun natuurkennis delen met de groenbeheerders van de gemeenten. Daarnaast krijgt het onderwijs een rol."

Andere betrokken partijen zijn het hightech adviesbureau ECO Goggle en Naturalis Biodiversity Centre. Slagboom: "Eco Goggle heeft opdracht van de provincie om in alle gemeenten data te verzamelen over groen en natuur: wat wordt er ecologisch beheerd, waar staan welke bomen en struiken? Naturalis bekijkt vervolgens welke fauna daar zou kunnen voorkomen en wat er werkelijk leeft. Als je een locatie aantikt, kun je straks bijvoorbeeld zien welke bomen ergens staan en en wat je eventueel nog zou kunnen aanplanten om nieuwe soorten aan te trekken, waarmee je de biodiversiteit vergroot."

Hulp inwoners
In het najaar start een actie om inwoners te enthousiasmeren mee te helpen om de natuur in kaart te brengen. Wie wil meedoen, kan mailen naar: r.slagboom@kpnmail.nl.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten