Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Stockfoto 123RF

Corona-noodhulp Molenlanden; teller staat op ruim 3 ton

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft in de afgelopen weken ruim 300.000 euro aan noodsteun gegeven aan verenigingen en bedrijven in de gemeente die in financiële nood zijn gekomen vanwege de coronacrisis.

Er hebben in de afgelopen weken acht ondernemers en vijf verenigingen om hulp gevraagd. Bij de vijf verenigingen is de noodsteun toegekend. Bij de ondernemers zijn drie aanvragen nog in voorbereiding en zijn vijf ondernemers reeds daadwerkelijk geholpen. Hierbij is een totaalbedrag van 242.025 euro gemoeid. 

Bij de verenigingen gaat het om een totaalbedrag van 59.589 euro. Dit bedrag zal naar verwachting lager uitvallen, omdat de rijksoverheid komt met een regeling om gemeenten financieel te compenseren voor het kwijtschelden van huur van sportverenigingen.

Tweederde van het totaal uitgekeerde bedrag heeft betrekking op het compenseren van huurderving. In enkele gevallen heeft de gemeente extra opdrachten verstrekt en zo hulp geboden aan noodlijdende bedrijven. Ook zijn er bij ondernemers overbruggingskredieten verstrekt van in totaal bijna 12.000 euro.

De gemeente Molenlanden is van mening dat het met het noodfonds een goed vangnet biedt wanneer het voortbestaan van verenigingen of bedrijven in het geding komen. “Door regelmatige contact met ondernemers en verenigingen houden wij ‘de vinger goed aan de pols’. Wij zien dat ondernemers en verenigingen in Molenlanden hun verantwoordelijkheid nemen. Dat laat ook zien dat de economische en maatschappelijke structuur in onze gemeente sterk is”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.

De gemeente heeft drie miljoen euro gereserveerd voor het noodfonds. In principe gaat het bij het Molenlandse noodfonds om een lening, die te zijner tijd terugbetaald moet worden.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }