Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Kerkgang in de 1,5 meter-maatschappij wordt in Goudriaan nog een hele puzzel.
• Kerkgang in de 1,5 meter-maatschappij wordt in Goudriaan nog een hele puzzel. (Foto: Rick den Besten)

Slechts een deel van de kerken weer beperkt open

  •   952 keer gelezen

REGIO • Kerken in de regio worstelen met de richtlijnen voor beperkte kerkdiensten vanaf 1 juni.

Vanaf 1 juni mogen kerken de deuren heropenen, voor diensten met maximaal dertig mensen die op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven. Een aantal kerken ziet de meerwaarde niet van een samenkomst met slechts dertig mensen.

Beeldbellen
Pinkstergemeente Rafaël Giessenlanden gaat de diensten nog niet hervatten. Eibert van ’t Hof: "Op dit moment is er nog geen sprake van hervatting van onze diensten in De Til in Giessenburg. We hebben eens in twee weken een livestream en motiveren mensen in kleiner verband contact te hebben, bijvoorbeeld door beeldbellen.”

Gevoel van afstand
Ook als er na 1 juli diensten met maximaal honderd mensen zijn toegestaan, zal Rafaël daar waarschijnlijk niet voor kiezen. “Het ziet er niet naar uit dat we dan met honderd mensen bij elkaar willen komen. Hoe ga je dat doen? Die 1,5 meter, dat geeft een gevoel van afstand. Vraag is ook: wat is er met zingen mogelijk? Dat maakt het ingewikkeld, we zijn terughoudend."

Van 't Hof voegt eraan toe: "Maar onze missie als kerk is niet veranderd: kijk hoe je tot zegen kunt zijn in de buurt waar je woont. Bemoedig elkaar, stuur een kaartje, bloemetje, appje, bel elkaar op. Maar natuurlijk missen we het bij elkaar komen.”

Niet zingen
De hervormde gemeente van de Koepelkerk in Arkel begint in juli wel weer met diensten. De voorzitter van de kerkenraad Herman Meinhardt: “Ik denk dat er, rekening houdend met de onderlinge afstand, maximaal vijftig mensen in onze kerk passen. Normaal zijn er ruim honderd. Een definitief besluit over het aantal mensen is er nog niet, dat volgt in de loop van juni. En als aan mij ligt gaan we voorlopig nog niet zingen.”

Bidden en mediteren
De Koepelkerk is overigens al elke zondagmiddag open. “Dan kunnen mensen individueel komen, een kaars aansteken, bidden, mediteren of in gesprek met een ouderling als ze willen. Ik denk dat we dat volhouden. Daarnaast hebben we al vanaf het begin van de crisis een samenwerking met een kerk in Haarlem-Noord, waar een van onze vroegere predikanten staat. We sturen bijdragen voor gezamenlijke livestreamdiensten op.”

Kleine selectie
De Hersteld Hervormde Gemeente in Leerbroek begint na 1 juni al met kerkdiensten. Predikant N. den Ouden (lachend: ‘Een voornaam noemen zijn we in Leerbroek niet zo gewend’) vertelt dat er normaal zeshonderd mensen in de Leerbroekse kerk zitten. “Dan is er zelfs plaatsgebrek.” In juni zal er dus een heel kleine selectie gemaakt moeten worden.

“Dat is een heel lastige. Vooralsnog is het plan: we laten de eenpersoonshuishoudens komen, juist de wat meer eenzamen. Dan kom je op een getal van dertig. Gemeenteleden worden uitvoerig ingelicht over de veiligheidsvoorschriften: de koster wijst mensen een plaats, op goede afstand, de looproutes worden aangegeven, buiten mogen mensen niet met elkaar praten en iedereen moet de handen ontsmetten bij binnenkomst."

Om beurten
Per 1 juli mogen er honderd mensen komen. “We gaan een inventarisatie houden onder de leden: met hoeveel zijn jullie van plan te komen per gezin? Dan maken we een indeling, dat is een hele klus. De kerkenraad heeft een plan klaar. We hebben twee diensten per zondag, je hebt dus tweehonderd mensen op een zondag. Mensen zijn eens in de drie weken aan de beurt.”

Puzzel
De Christelijk Gereformeerde Kerk in Meerkerk heeft nog geen besluit genomen. Scriba Daan de Bruin: “Er wordt nog over nagedacht. De protocollen volgen we, we bekijken of we ermee uit de voeten kunnen. Het is een heel gepuzzel: hoe ga je om met diensten voor dertig personen?”

Vertalen richtlijnen
Dominee Arie de Fijter van de Hervormde Kerk in Goudriaan herkent dat. "We zijn er nog mee bezig. Naar aanleiding van het protocol van de PKN zijn we aan het invullen hoe we het vorm willen geven. Het goed vertalen van alle richtlijnen brengt nogal wat met zich mee. Het is een puzzel: wie kan wanneer naar de kerk?"

Geen toevoeging
Bij de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom in Bleskensgraaf beginnen de diensten in juni nog niet. Bas Stuij, ?een van de oudsten: "Wat voegt het toe, met dertig mensen? Bij de livestreaming zijn al ongeveer twaalf mensen betrokken."

Niet zingen
Wat diensten in juli betreft, zijn ze er nog niet uit. “We overwegen om op zondag 5 juli voor eerst iets te doen, maar dat is nog niet zeker. De livestreaming bevalt goed, hoewel er ook een gemis is. Of het veel meerwaarde heeft dat je met honderd mensen samen kan komen en niet mag zingen, daar worstelen we mee. Normaal hebben we ongeveer tweehonderd mensen in de gemeente; we zouden de ene week de ene helft kunnen ontvangen, de andere week de andere helft."

Protocollen
Diverse kerken hebben protocollen opgesteld voor kerkdiensten. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft een protocol geplaatst op rkkerk.nl. Hier staan richtlijnen voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni en voor de uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni. Het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) staat op protestantsekerk.nl. De PKN raadt gemeenten aan niet de grenzen op te zoeken van wat kan en mag.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }