Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Het voormalige gemeentehuis van Giessenlanden moet verbouwd worden tot tijdelijke huisvesting voor Molenlanden.
• Het voormalige gemeentehuis van Giessenlanden moet verbouwd worden tot tijdelijke huisvesting voor Molenlanden. (Foto: Geurt Mouthaan)

Raad kritisch over verbouwing gemeentehuis Hoornaar

  •   809 keer gelezen

MOLENLANDEN • Diverse politieke partijen hebben moeite met het bedrag van 450.000 euro voor de verbouw van het oude gemeentehuis van Giessenlanden in Hoornaar, voor tijdelijke huisvesting van de gemeente Molenlanden. Ze vragen zich af of het voor minder kan.

In Bleskensgraaf wil Molenlanden dorpshuis De Spil verbouwen en er nieuwbouw naast zetten, als huisvesting voor zowel de binnendienst als een deel van de buitendienst. Totdat de nieuw- en verbouw klaar is, vinden de medewerkers onderdak in Hoornaar. Jan Lock (SGP) vroeg zich dinsdag tijdens de raadsvergadering af: "Moet je er voor de termijn van ruim twee jaar een kantoortuin van maken? Zijn er niet meer dingen die je achterwege kunt laten?"

'Zoveel geld'
Ad van Rees (CDA) erkende dat het belangrijk is 'dat onze medewerkers een goede werkplek hebben'. Maar ook hij vindt het bedrag voor tijdelijke huisvesting erg hoog. "De locatie geschikt maken voor zoveel geld, moeten we dat wel willen?"

'Niet uitleggen'
'Verspilling van geld', noemt Harry Stam (CU) het. "We gaan bijna een half miljoen uitgeven aan een kleine verbouwing voor enkele jaren. Daar schrikt de ChristenUnie van. Als die twee jaar voorbij is, zien we het als een te voorkomen verspilling. Dit kunnen we onze inwoners niet uitleggen. We overwegen een amendement in te dienen."

Ferry van der Koelen (PM) vindt dat een tijdelijk gebouw 'sober en doelmatig' verbouwd moet worden. "Moet het dit bedrag kosten?"

'Duppie'
Wethouder Bram Visser beloofde sober te zijn. "Maar goed werkgeverschap en dienstverlening richting burgers vraagt om goede huisvesting. Dit is een uitvloeisel van ons dienstverleningsconcept. We moeten werkplekken maken die arbotechnisch voldoen. We zullen er nog eens kritisch naar kijken, maar moeten de realiteit onder ogen willen zien. We kunnen niet voor een duppie op de eerste rang zitten. Als het voor minder kan, gaan we dat zeker doen."

Amendement
Lock was nog niet overtuigd. "Ik begrijp een deel van de investeringen niet. En ik ben benieuwd naar het amendement waar de ChristenUnie mee gaat komen. Vooralsnog zijn we voor het voorstel, maar wij hebben twijfel over de gevraagde 450.000 euro. Het onderwerp kan wat ons betreft geen hamerstuk worden tijdens de vergadering op 7 april."

Twijfel
Van Rees was minder streng. "Die 450.000 euro is ook voor het CDA een heikel punt, maar ik heb niet de kennis in huis om te zeggen: het ene wel en het andere niet. We komen liever lager uit dan dit bedrag, maar we begrijpen ook wel dat je geen arbotechnische werkplekken kunt maken met gesloten beurs. Ik twijfel of we akkoord moeten gaan of er nog een keer kritisch naar moeten kijken. Hier moeten we toch goed over spreken."

Niet overtuigd
Voor Stam was het inmiddels duidelijk: "We zijn er niet van overtuigd dat die 450.000 euro fors minder gaat worden, dus we gaan een amendement indienen. Het wordt voor ons een bespreekstuk."

De VVD heeft minder moeite met de investering in Hoornaar. Bert Snoek: "Ik weet dat eerdere lagere bedragen redelijk uit de lucht waren gegrepen. Goed werkgeverschap wettigt de uitgave."

'Flink achterhaald'
Ook bij de nieuwe locatie in Bleskensgraaf plaatsen sommige raadsleden vragen. Doe Mee Molenlanden heeft het idee dat het plan van eisen voor de huisvesting van de gemeente Molenlanden 'flink achterhaald is'. Joke Stravers: De binnen- en buitendienst onder een dak, is dat nog wel een eis, wetende dat een deel van de buitendienst in Noordeloos blijft? In deze ongewisse tijd moeten we geen besluiten nemen die geen prioriteit hebben en op sommige onderdelen al achterhaald zijn."

Van der Koelen viel Stravers bij. "Met mevrouw Stravers zijn we het eens dat het programma van eisen geactualiseerd moet worden. Stel: we bouwen een gemeentehuis in Bleskensgraaf en de functie houdt over een aantal jaren op, hoe gaan we daarmee om zodat de lasten zo laag mogelijk zijn? Ik hoop dat de wethouder in juni een antwoord heeft op deze vraag. Voor ons is het onderwerp een bespreekstuk volgende week en geen hamerstuk."

Zomer 2020
Aanvankelijk verwachtte het college in mei dit jaar een concreet ontwerp inclusief kredietvoorstel ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan de raad. Dinsdagavond vertelde wethouder Visser dat het juni of juli gaat worden. In haar voorstel meldt het college verder: 'We trachten de verbouwing (in Hoornaar, red.) na de zomer van 2020 gereed te hebben.'

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }