Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Maandag werd een samenwerkingsovereenkomst getekend.
• Maandag werd een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Start pilot Woontrainingshuis in Leerdam

  •   230 keer gelezen

LEERDAM • De gemeente Vijfheerenlanden start een pilot woontrainingshuis voor jongeren en jong volwassenen in Leerdam.

De gemeente wil op praktische wijze jong volwassenen, die nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen, ondersteunen. Maandag 24 februari tekenden de vier partijen die bij de pilot betrokken zijn een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst voor Woontrainingshuis Vijfheerenlanden werd getekend door: M. Verweij, wethouder gemeente Vijfheerenlanden; T. van Dalen, directeur-bestuurder, Woningcorporatie KleurrijkWonen; B. Visser, directeur-bestuurder, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland; S. Smeenk, directeur, Stichting Samen Doen.

Niet elke jongere is in staat direct, zelfstandig te wonen. Soms komt de jongere uit een instelling voor jeugdzorg en moet op eigen benen staan, maar heeft nog niet de zelfstandigheid om dit te doen. Ook zijn er jongeren die tijdelijk met psychosociale problematiek kampen of een lichte verstandelijke beperking hebben en voor wie het zelfstandig wonen nog een brug te ver is.

Samenwerking
De gemeente heeft samen met woningcorporatie KleurrijkWonen, Stichting Jeugd en Jongerenwerk en Welzijn Stichting Samen Doen afgesproken om hier een voorziening voor te treffen.

Woningcorporatie KleurrijkWonen stelt een woning beschikbaar, in deze woning kunnen drie jongeren wonen. Zij hebben een eigen kamer en delen de gemeenschappelijke voorzieningen. Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland zorgt voor de dagelijkse begeleiding. Welzijnsstichting Samen Doen draagt bij met projecten waar jongeren aan kunnen deelnemen.

Als het nodig is werkt men samen met zorgaanbieders die specifieke begeleiding kunnen bieden. Het Sociaal Team van de gemeente kijkt in nauwe samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk welke jongeren gebaat zijn bij dit woontrainingshuis.

Anderhalf jaar
Het is de bedoeling dat de jongeren niet alleen leren wat er komt kijken bij het wonen, zoals het leren koken en het voeren van de huishouding. Ze krijgen ook ondersteuning bij hun school of werk. De jongeren schrijven zich meteen in voor een woning zodat zij na een periode van ongeveer anderhalf jaar daadwerkelijk op eigen benen kunnen staan en echt zelfstandig gaan wonen.

De gemeente ziet dit woontrainingshuis als een belangrijke aanvulling op al bestaande woonvoorzieningen zoals 'Kamers met Kansen' en 'Kamers met Aandacht'. Met de komst van het Woontrainingshuis is er ook een mogelijkheid voor jong volwassenen om ondersteund te worden bij het zelfstandig wonen.

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }