Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Opnieuw discussie over windturbine in Molenlanden

  •   833 keer gelezen
• Een voorbeeld van een kleine windturbine.
• Een voorbeeld van een kleine windturbine. (Foto: Geurt Mouthaan Het Kontakt)

MOLENLANDEN • Een meerderheid van de raadsleden wil de eigenaar van het perceel op Heiweg 3 in Oud-Alblas toestemming geven voor de plaatsing van een windturbine. VVD en Doe Mee zijn tegen.

Als de gemeente plaatsing toestaat, wordt wel een uitzondering gemaakt op de regel dat het moet gaan om een agrarisch bedrijf. Toch zegt Paul Verschoor (PM): "We moeten voorzien in onze eigen energiebehoefte. PM constateert dat de windturbine voldoet aan de randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit, dat hij akoestisch inpasbaar is en een belangrijke bijdrage levert aan de energievoorziening voor dit bedrijf. We zijn voorstander van de verklaring van geen bedenkingen."

Tijdelijk
Ruud van Rijn (DM) begreep er niets meer van. "Een aantal weken geleden hadden we een discussie over een windturbine in Groot-Ammers. Waarom vragen we deze eigenaar niet ook een tijdelijke vergunning aan te vragen?"

Pieter van Bruggen (CU): "Onze mening is al gevormd door de discussie een paar weken geleden. De regionale energiestrategie gaat over grootse plannen. Mooi dat er ook voor kleinschalige initiatieven ruimte is. Langs ruilverkavelingslinten mag het, mits het agrarische bestemming is. Dat is het niet meer, maar wij willen maatwerk leveren. Het is passend in de omgeving en past bij onze opgave in de energiestrategie."

Duurzaamheid
Ook de SGP is voorstander. "We vinden duurzaamheid belangrijk en willen daarom ruimte geven voor dit initiatief", aldus Bas de Groot. "Dat het geen agrarisch bedrijf meer is, doet er wat ons betreft niet toe. Dit is in de geest van hoe we destijds het bestemmingsplan geregeld hebben."

Bert Moret (VVD) begreep er niets meer van. "We hebben vier keer vergaderd over Groot-Ammers, omdat werd afgeweken van regels die destijds waren afgesproken. Wie schetst onze verbazing: er komt weer een voorstel dat afwijkt van de regels. Het is geen agrarisch bedrijf. Waarom wil de wethouder na Graafland 68, waar we vroegen om het aanvragen van een tijdelijke vergunning, het hier ook niet zo doen?"

Omwonenden
Wethouder Arco Bikker antwoordde: "De reden is omdat het niet past in het paraplubestemmingsplan, omdat het geen agrarische bestemming heeft. Zodra we afwijken van de regels, worden wij geacht bij u te komen. Over de vergelijking met Graafland: daar ging het over overlast dan wel de beleving van de omwonenden. Dat heb je hier een stuk minder. Buren hebben geen bezwaar. We zien geen reden om het niet permanent toe te staan."

Moret: "Als je daar rijdt denk je: dat moet daar kunnen. Maar ik vind het inconsequent, want vorige keer is afgesproken: we vragen de eigenaar om een tijdelijke vergunning aan te vragen. Waarom doen we dat nu ook niet?" Bikker: "Bij elk ruimtelijk plan waarmee we bij de raad komen, wijken we af van de regels, anders ziet u mij niet. We denken dat het ruimtelijk gezien en ook voor de omgeving geen belemmering is om het permanent te doen."

Van Rijn hield voet bij stuk: "We willen overkomen als een betrouwbare partij. We zijn best in voor veranderingen, maar de kiezer verwacht consistent beleid en dat voeren we uit." 

Tijdens de volgende raadsvergadering op dinsdag 3 maart hakt de raad de knoop door. Het onderwerp komt dan op de agenda als hamerstuk.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }