Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Het strandje van de Slingelandse Plassen.
• Het strandje van de Slingelandse Plassen. (Foto: Geurt Mouthaan)

Raad vraagt college meer regie te nemen bij planvorming Slingelandse Plassen

  •   260 keer gelezen

MOLENLANDEN • Een aantal Molenlandse raadsleden vindt dat het college meer de regie moet nemen bij het maken van plannen voor de Slingelandse Plassen in Goudriaan. Dit terrein namen de voormalige gemeenten Molenwaard en Giessenlanden in 2018 over van de Provincie.

Sinds maart 2018 is er met diverse partijen gesproken over het beheer, onder wie de Natuur- en Vogelwacht, Den Hâneker en hengelsportverenigingen. Er zijn plannen voor onder andere een natuurbegraafplaats, recreatiewoningen en een voedselbos. Het college vraagt de raad nu een tussenrapportage te onderschrijven als vertrekpunt voor verdere planontwikkeling. Uitgangspunt is het behoud van de zwemwaterfunctie. Het college ziet mogelijkheden voor een exploitatie die de gemeente per saldo geen geld kost.

Ongeduldig
Harry Stam (CU) vroeg zich dinsdagavond 18 februari af: "Wij zijn eigenaar van het gebied. Dat schept verplichtingen richting de samenleving. Waarom dicht u zichzelf niet meer de regierol toe?" Wietse Blok deelde de vragen van Stam. Ook Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) was bezorgd. "De eerste gespreksavond in Goudriaan is alweer een jaar geleden." Verschoor is bang dat partijen die een 'belangrijke kostendrager' kunnen zijn misschien ongeduldig worden en opstappen. "Is hier te komen tot een sluitende businesscase? En ook wij hebben vragen over het bestuur; je moet op afstand komen maar voldoende grip houden."

Broedende kip
Het college kreeg steun van Jan Arie Koorevaar (CDA): "Een broedende kip moet je niet storen. Initiatiefnemers moet je hun gang laten gaan en het plan moet je nu niet dichtsmeren met extra voorwaarden."

Visie?
Mario de Lijster (DoeMee) sprak hem tegen: "Het is al 1001 dagen geleden dat we begonnen hierover te praten. Maar waar is de visie? Wie heeft de regie om samenhang in de plannen te brengen? Een broedende kip moet je niet storen, maar alleen als er een haan in de buurt is geweest, anders wacht je op niets." Doelend op een regierol van het college: "Ik denk dat die haan toch echt nodig is."

Volgens De Lijster gaan een voedselbos en een natuurbegraafplaats niet zo goed samen. "En twintig toeristen in recreatiewoningen gaan klagen als jagers gaan schieten. De gemeente zou wat mij betreft harder mogen lopen om weging te geven aan alle belangen. Ik heb nog niet gezien dat de initiatieven elkaar versterken."

Duidelijkheid
Bert Moret (VVD) viel voorgaande sprekers bij. "Natuurlijk, een broedende kip moet je niet storen. Maar dit is in 2017 al begonnen in Molenwaard. Soms word je ongeduldig. Er moet een keer een besluit worden genomen. Heeft het college een idee wanneer dit is afgerond? En wanneer is er duidelijkheid over het bestuur?"

Meer geduld
Wethouder Teunis Jacob Slob vroeg om meer geduld. "De initiatiefnemers hebben onze zienswijze unaniem ondersteund. Je moet geduld hebben, je wilt eigenlijk sneller omdat je ziet dat er veel kansen liggen. Het is een valkuil om te zeggen; het moet nou snel klaar. Als we niets doen, weten we dat we een behoorlijke kostenpost krijgen, groter dan het potje dat we hebben meegekregen van de Provincie. Daarom betrekken we er mensen bij die mee kunnen beheren."

"We zitten nog middenin het proces. We komen naar u toe om de stand van zaken te delen, en perspectieven die we zien. En om te toetsen. Als ik zie welke stappen de groep maakt, dan hebben we er vertrouwen in. Er zijn groepen bij betrokken die heel wel in staat zijn om zelf beheerplannen ter hand te nemen. Als je in de stress schiet en 1 juni wilt afschieten, dan gaat het misschien juist mis."

Vertrouwen
Bert Moret reageerde: "Maar u moet er sturing aan geven." Slob: "Daar ben ik redelijk terughoudend in. Ik zie hoe groepen zich in vier maanden ontwikkeld hebben. Dat geeft me groot vertrouwen. We willen het beheer dit jaar bij de groep neerleggen. Laat ze maar ervaren of hun activiteiten complementair zijn of botsen."

Ruimte bieden
Voorzitter Erik Jonker concludeerde: "Er zit een discrepantie tussen wat de raad verwacht aan bestuurlijke visie en wat de wethouder zegt." Jan Arie Korevaar: "Deze stijl van aanpak zit niet in uw systeem. In het raadsvoorstel staat dat we de tussenrapportage onderschrijven. Nu moeten we ruimte bieden aan die groep om te komen tot een volgend ei. Dus ik ondersteun het raadsvoorstel."

Onderwijs
Blok: "Kan de wethouder ons toezeggen dat hij ons over twee à drie maanden laat weten wat de stand van zaken is?" Slob antwoordde bevestigend. Blok wilde ook weten waarom er geen partij uit het onderwijs meepraat over de plannen. "Hier ligt een kans om kinderen praktijkervaring op te laten doen." Slob: "Als ik de initiatieven zie heb ik er het volste vertrouwen in dat het onderwijs een rol gaat krijgen. Er liggen allerlei dwarsverbandjes. Ze zitten niet rechtstreeks aan tafel, maar door de activiteiten komen ze wel weer in beeld."

Op dinsdag 3 maart staat het onderwerp opnieuw op de agenda. De wethouder zal dan nog een aantal vragen van de raad beantwoorden.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }