Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: ©123RF.COM

Vijfheerenlanden niet helemaal in beeld bij Utrecht

  •   1032 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De provincie Utrecht heeft nog niet helemaal scherp voor ogen welke kernen van Vijfheerenlanden sinds de herindeling bij de provincie horen.

Dat blijkt uit het conceptontwerp van de provinciale omgevingsvisie (POVI) en de Omgevingsverordening die Utrecht opstelde. In de POVI geeft Utrecht haar visie op de ontwikkeling van de provincie voor de komende decennia. Gemeente Vijfheerenlanden constateert dat de provincie bij het opstellen van kaarten en teksten een paar missers heeft gemaakt.

"Zo ontbreken bijvoorbeeld de dorpen Nieuwland, Leerbroek, Tienhoven en Oosterwijk", schrijft burgemeester Sjors Fröhlich aan Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht.

Maar er ontbreken nog meer gegevens. Zo zijn kernen niet altijd op de juiste wijze ingetekend. Bovendien zijn recreatiezones van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam niet opgenomen.

Herstellen
Volgens de reactie van het college van B&W op het concept gaat het onder meer om gebieden langs de Lek bij Lexmond en Ameide/ Tienhoven, langs de Linge en natuurgebied de Zouweboezem tussen Meerkerk en Ameide.

"Wellicht komen dergelijke omissies (weglatingen) voort uit de overgang van Zederik en Leerdam naar de provincie Utrecht, na de fusie in 2019", veronderstelt Fröhlich in zijn brief.

Hij vraagt de provincie speciale aandacht voor deze missers en roept GS op die in de volgende versie te herstellen.

Overigens laat burgemeester Fröhlich in diezelfde brief weten dat Vijfheerenlanden zich in grote lijnen herkent in de koers van de provincie met het gebied.

Natuurorganisaties
Opmerkelijk genoeg lieten onlangs Den Hâneker, Het Zuid-Hollands Landschap en Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden een soortgelijk geluid horen.

In een reactie op de notitie 'Ontwikkelingsbeeld groen en landschap' stellen de natuurorganisaties vast dat de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam voor die provincie nog redelijk onbekend terrein zijn. Omdat vervolgens belangrijke 'spelers' uit dit gebied niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van de plannen ontbreken de landschappelijke en groene kwaliteiten uit deze gemeenten op de kaarten en in de beschrijving.

"Zodoende voldoet de notitie niet als kader voor de ontwikkelingen binnen Vijfheerenlanden", vinden Den Hâneker c.s. De organisaties missen 'de unieke combinatie van landschappelijke kwaliteit in Vijfheerenlanden'.

Verbazing
"Een rivierenlandschap met ecologisch rijke uiterwaarden, rivierduinen en grienden, klei op veenweidegebieden, monumentale boerderij-linten, rietlanden, oude stroomruggen, kreekruggen, veenstromen en hoogstamboomgaarden. Nergens worden de Natura 2000-gebieden Zouweboezem, uiterwaarden Lek en Diefdijk, noch de Linge en haar omgeving, de Bolgerijse polder, de Huibert en natuurgebied Scharperswijk bij Lexmond genoemd", wordt met verbazing vastgesteld.

En die verbazing stijgt tot verbijstering waar het gaat om de Zouweboezem.

"Zelfs het Natura-2000 gebied Zouweboezem met de grootste kolonie purperreigers van West-Europa en broedplaats voor zwarte sterns is niet genoemd of aangegeven op de kaart."

Tijdens de laatste raadsvergadering lieten GroenLinks en D66 weten in de commissie verder te willen praten over de brief van de drie natuurorganisaties.

door André Bijl

Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }