Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Vijfheerenlanden gaat door met integrale controles

  •   251 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Bij een grote integrale veiligheidscontrole in gemeente Vijfheerenlanden zijn eind januari en begin februari diverse misstanden geconstateerd.

Bij een bedrijf in Meerkerk werd een flinke wietkwekerij ontdekt. In totaal werden zo'n twintig bedrijven in de gemeente bezocht. Aan deze veiligheidscontrole doen allerlei instanties mee.

"Naast de gemeente gaat het onder meer om bouw- en woningtoezicht, boa's, de veiligheidsregio, netbeheerder Stedin, de belastingdienst en de politie", legt burgemeester Sjors Fröhlich uit. Bij zo'n onaangekondigde controle wordt het hele bedrijf doorgelicht. "We kijken of alles klopt. We hebben regels en die willen we handhaven. Bedrijven moeten zich ervan bewust worden dat alles moet kloppen."

Van de circa twintig bedrijven die een bezoek kregen, hadden vier ondernemingen hun zaakjes piekfijn op orde.

"Bij een aantal bedrijven waren er wat kleine aandachtspunten, zoals een brandblusser die niet gekeurd was. Bij een ander bedrijf ontbrak de verlichting van de nooduitgang of werkte die niet. Bij veel bedrijven was er wel iets aan de hand, maar we zoeken zeker geen spijkers op laag water. Als bedrijven dingen doen die niet mogen, wijzen we ze daarop. In veel gevallen krijgen bedrijven alleen maar een waarschuwing. Dan krijgen ondernemers de kans om hun zaken in orde te maken en eventuele fouten te herstellen. Later volgt dan een hercontrole."

Delict
Maar tijdens de controles werden ook zaken aangetroffen die per se niet in de haak waren. Het meest in het oog lopende delict was de wietkwekerij met meer dan 500 plantjes die bij een bedrijf in Meerkerk werd ontdekt. "De politie heeft aanwijzingen dat daar al vier of vijf keer was geoogst. Er is een procedure gestart om dit bedrijf te sluiten", zei Fröhlich vorige week tijdens het persgesprek.

In deze periode werden ook in Leerdam en Vianen wietkwekerijen aangetroffen, maar die 'vondsten' stonden los van de recente bedrijvencontrole. Bij andere bedrijven werd illegale bewoning door arbeidsmigranten, illegale lozing van afvalstoffen - waaronder olie - en energiefraude geconstateerd. Ook werden losse auto-onderdelen aangetroffen, terwijl meerdere bedrijven activiteiten ontplooiden die niet officieel waren aangemeld. Bovendien was er een bedrijf dat brandbare stoffen niet goed had opgeborgen.

Keurig netjes
Bij een veiligheidscontrole wordt een bepaald segment gekozen om te onderzoeken. "Vervolgens kijken we naar bedrijven die in dat domein passen. Het is zeker niet zo dat we vooraf bedrijven op de korrel hebben."

Volgens burgemeester Fröhlich probeert men tijdens de controles overlast en ergernis te voorkomen. "We legitimeren ons altijd keurig netjes. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf duurt een bezoek een half uur tot drie kwartier."

Alle bedrijven krijgen een rapport van het bezoek, in voorkomende gevallen vindt een hercontrole plaats. Bedrijven die hun zaakjes goed op orde hebben, zijn blij met deze aanpak.

"Die dringen er bij ons op aan om dit vaker te doen." Dat heeft ook te maken met een financieel aspect. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, plegen concurrentievervalsing. "Die zijn vaak voordeliger uit. Het is goedkoper om olie in de sloot te laten lopen dan het op de voorgeschreven manier af te voeren."

Fröhlich benadrukt dat de gemeente en andere instanties 'vol doorgaan' met deze controles. "Ook al omdat het duidelijk raakvlakken heeft met de ondermijning door de georganiseerde criminaliteit."

Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }