Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Vlnr: Nelie, Angelique en Lianne.
• Vlnr: Nelie, Angelique en Lianne. (Foto: Anne Marie Hoekstra)

Noordeloos vormt werkgroep voor mantelzorgondersteuning

  •   1195 keer gelezen

NOORDELOOS • Vier vrouwen uit Noordeloos hebben op 29 januari 25 vrijwilligers geworven om mantelzorgers te ondersteunen. 'Ook voor mensen die eenzaam zijn willen we iets gaan doen.'

De vrouwen vonden elkaar via de dorpsraad van Noordeloos. Nelie Slob kwam met het idee en zocht contact met het dorpsberaad. "In eerste instantie willen we steun bieden aan mantelzorgers van patiënten in de laatste levensfase", vertelt ze.

Coördinatoren zijn Lianne de Bruijn en Angelique van Wijk. Zij hebben allebei een achtergrond in de zorg. Samen met Jolanda van Dam van het dorpsberaad vormen ze de Werkgroep Zorg.

Betrokken
Voorafgaand aan de informatieavond op 29 januari zochten de initiatiefnemers contact met huisarts Marleen Kruithof, de gemeente Molenlanden en het hospice in Gorinchem. Nelie: "Marleen ziet de meerwaarde. Ze heeft op de informatieavond uitleg gegeven. Die avond werd erg goed bezocht: er waren ruim vijftig mensen, veel mensen met een zorgachtergrond. Er hebben zich nu al 25 mensen aangemeld. Echt enorm. Het is mooi om dit voor je dorp te organiseren. Het is dichtbij, mensen zijn betrokken bij elkaar."

Aanwezig zijn
De gemeente geeft een financiële bijdrage en het hospice wil meehelpen met scholing van vrijwilligers. Ook thuiszorgorganisaties zijn positief. Lianne: "Het gaat om aanwezig zijn, niet om het overnemen van zorgtaken." Wel heeft de werkgroep vrijwilligers meteen gevraagd of ze mantelzorgers en dorpsgenoten ook op andere manieren willen ondersteunen. In het bijzonder mensen die weinig of geen mantelzorgers om zich heen hebben. Daarop zeiden ze allemaal 'ja'. Nelie: "Denk aan vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen of een mantelzorger ondersteunen bij de zorg voor een dementerende."

Via arts of thuiszorg
Mantelzorgers die hulp willen bij de zorg voor patiënten in de laatste levensfase kunnen dat melden bij de huisarts of thuiszorg. Die geeft de hulpvraag door aan de coördinatoren Angelique en Lianne. Zij gaan op bezoek bij de aanvrager, om te overleggen en na te gaan welke hulp er nodig is. Vervolgens zullen ze nagaan welke vrijwilligers beschikbaar zijn.

Koffiedrinken
Alleen aanvragen voor hulp bij terminale zorg lopen via professionals. Voor alle andere gevallen kunnen mantelzorgers en dorpsgenoten die mantelzorg nodig hebben direct een beroep doen op de Werkgroep Zorg. Angelique: "Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand die eenzaam is en het fijn vindt als iemand koffie komt drinken. Of je kunt een uurtje met een breiwerkje bij een dorpsgenoot gaan zitten, waardoor de partner even op pad kan."

Eenzaamheid
Door berichten in de media weten ze dat van mantelzorgers steeds meer verwacht wordt. "Dat is een gevolg van de lange wachtlijsten voor verpleeghuizen", zegt Angelique. "Daarnaast denk ik dat je schrikt van hoeveel eenzaamheid er is. Daar willen we ook naar gaan kijken."

Mooie herinnering
De huisarts is bereid ondersteuning te bieden aan de vrijwilligers, als daar behoefte aan is. Dat kan zijn vanwege een moeilijke of vervelende situatie. Lianne: "Tijdens de informatieavond vertelde ze dat het heel mooi werk is. Dat je wat luchtigheid kunt brengen door iets leuks te vertellen, iets wat je hebt meegemaakt bijvoorbeeld. Het is een laatste fase van iemands leven. Als je eraan kunt bijdragen om dat op een zo goede en rustig mogelijke manier te laten gebeuren is dat heel mooi." Angelique: "Zodat mensen er een mooie herinnering aan overhouden. Het is fijn als iemand in die laatste fase thuis kan blijven en niet naar het ziekenhuis hoeft."

Eigen ervaring
Een van de vrijwilligers die zich op 29 januari heeft aangemeld is Tineke Schakel. Ze weet uit eigen ervaring wat het betekent om mantelzorger te zijn en hoe belangrijk ondersteuning is. "Mijn schoonouders hebben naast ons gewoond. We hebben hen thuis en bij elkaar kunnen houden, mede dankzij mensen die af en toe invielen. Dat is belangrijk om het vol te houden, zodat je even weg kan. Buiten de eigen buren hadden we een vriendin die ons hielp. Ik ben een half jaar mantelzorger geweest en heb er heel goede herinneringen aan. Nu wil ik iets betekenen voor iemand anders."

Kennismakingsgesprek
Vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag nodig en hebben geheimhoudingsplicht. De Werkgroep Zorg verwacht eind februari, begin maart te starten. De werkgroep zal met alle vrijwilligers die zich aanmelden een kennismakingsgesprek hebben.

Aanmelden
Voor meer informatie of aanmeldingen: Angelique van Wijk (06-53400413) en Lianne de Bruijn (06-13441437). Mailen naar de Werkgroep Zorg kan ook: zorg.dorpsberaad.noordeloos@gmail.com.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }