Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Janneke Boogaard

Eerste paal voor complex De Schakel in Leerbroek

  •   keer gelezen

LEERBROEK • Na ruim vijf jaar van planvorming en voorbereiding is het nu zover dat de eerste paal geslagen kan worden voor het complex De Schakel in Leerbroek.

De voorbereidingen zijn getroffen door een breed samengestelde commissie waarin alle betrokken geledingen van Leerbroek alsmede de gemeente waren vertegenwoordigd.

De bedoeling is dat op zaterdag 18 januari 2020 om 11.00 uur op feestelijke wijze de paal de grond in wordt gedreven door wethouder Christa Hendriksen, ds. Den Ouden en kinderen van basisschool Eben Haëzer.

Alle inwoners, de kinderen van de basisschool en overige betrokkenen zijn uitgenodigd voor deze feestelijk gebeurtenis, die met wat lekkers en een drankje zal worden aangekleed.

Het complex omvat een nieuw dorpshuis, een kerkelijk centrum en de advieswinkel van Univé Het Groene Hart.

Het dorpshuis met sportzaal wordt gerealiseerd als vervolg op het besluit van de voormalige gemeente Zederik om de dorpshuizen in eigendom en beheer te geven van de lokale gemeenschap. Hiervoor is een budget van circa 3 miljoen euro beschikbaar.

Basisschool Eben Haëzer krijgt de sportzaal in gebruik voor bewegingsonderwijs. Daarnaast zal de zaal dienen voor de verschillende sportverenigingen en ruimte vergende activiteiten van het Dorpshuis.

Het dorpshuis zal worden beheerd en geëxploiteerd door de in 2019 opgerichte Stichting Dorpshuis De Schakel.

Het Kerkelijk Centrum wordt gerealiseerd voor eigen rekening van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek. Hiermee is een investering van ruim 1,5 miljoen euro gemoeid.

De bestaande advieswinkel van Univé wordt in het complex ingepast en heeft reeds een inwendige verbouwing ondergaan, is in gebruik en open voor vragen en service.

Het 'drie onder een kap'-complex vormt een sterke basis voor de leefbaarheid in Leerbroek en dient de gehele lokale gemeenschap.

Als vervolg op de bouw van het complex zal de gemeente Vijfheerenlanden, met medewerking van de inwoners van Leerbroek, zorg dragen voor de inrichting van een passend dorpsplein met mogelijkheden voor de lokale markt en evenementen.

Naar verwachting zal het geheel aan het eind van 2020 in gebruik genomen kunnen worden.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten