Vacature voor Cliëntenraad Beatrixziekenhuis
Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Vacature voor Cliëntenraad Beatrixziekenhuis

  •   keer gelezen

GORINCHEM • De Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis zoekt vrijwilligers die willen bijdragen aan de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio Alblasserwaard, Gorinchem, Vijfheerenlanden, West Betuwe en Land van Altena.


De Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die zijn aangewezen op zorg van het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep. Het kan gaan om beleidsmatige onderwerpen zoals het kwaliteitsbeleid, privacy, voorlichting, bejegening, het behandelaanbod, de inrichting van afdelingen en voorzieningen op het terrein. De Cliëntenraad brengt hierover gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie van het ziekenhuis.

De Cliëntenraad zoekt kandidaten die kritisch en analytisch kunnen denken, onbevooroordeeld en onafhankelijk, evenwichtig en initiatiefrijk zijn. Kandidaten dienen bereid te zijn om tijd te investeren in de bijbehorende werkzaamheden en eventuele bijscholing en woonachtig te zijn in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Organisatorische ervaring en kennis van zorgbehoeften en de daarbij horende zorg- en dienstverlening strekt tot aanbeveling. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie met een regeling voor onkostenvergoeding. De werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen en eventuele participatie in werkgroepen.

Kandidaten kunnen hun sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae richten aan Cliëntenraad Beatrixziekenhuis (ClientenraadBZ@rivas.nl) of t.a.v. mevrouw N. Saarloos, ambtelijk secretaris, Postbus 90, 4200 AB  Gorinchem.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier