Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Bert Bons
Foto: Bert Bons (Foto: Bert Bons)

VVD Molenlanden wil meer weten over Regio-Deal Gorinchem-Drechtsteden

  •   350 keer gelezen

MOLENLANDEN • De VVD-fractie in Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de op handen zijnde Regio-Deal Gorinchem-Drechtsteden.

Het gaat daarbij om regionale ambities en potentiële projecten die bijdragen aan het versterken van de economie van dé maritieme topregio Gorinchem-Drechtsteden, die ook invloed heeft op de as Rotterdam-Antwerpen. VVD Molenlanden is bang dat de gemeente langs de zijlijn staat en onvoldoende kan meepraten en meedoen in deze deal.

Het lijkt erop dat de gemeente Molenlanden mee gaat doen en co-financier wordt van projecten, maar er is volgens de VVD veel onduidelijkheid over de rol van de gemeente Molenlanden. De partij heeft vernomen dat de plannen voor projecten voor Regio-Deal Gorinchem-Drechtsteden op 1 december ingediend moeten zijn.

"Los dat kennis van de inhoud van de Regio-Deal niet bij de Raad bekend is, zou co-financiering door de gemeente Molenlanden, zonder betrokkenheid van uw volksvertegenwoordiging, wel een heel bijzonder fenomeen zijn", redeneert VVD Molenlanden.

Uit de media is bekend dat Gorinchem en de Drechtsteden zich samen voorbereiden op de ontwikkeling van drie pijlers: te weten Human Capital, Innovatie en Oevers. Er zijn in september drie pitches gehouden voor de Kamerleden vanuit de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Vanuit het bedrijfsleven en namens de Economic Development Board Drechtsteden heeft Arie van Andel, CTO van scheepbouwer Oceanco uit Alblasserdam, het belang van een goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en de tekorten op hoger technisch opgeleid personeel onder de aandacht gebracht. Tot slot heeft Ron Bormans, voorzitter college van bestuur Hogeschool Rotterdam, het eerste deel van de bijeenkomst afgesloten met de plannen en ambities op het gebied van (Hoger) Onderwijs. Samengevat, de Drechtsteden zetten vol in op de aanpak van mismatch tussen (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt, voor een 'Leven Lang Leren' en voor tien nieuwe HBO-opleidingen in de regio.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }