Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Stockfoto 123RF

Molenlanden voorziet financiële tekorten voor komende jaren

  •   722 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft voor het jaar 2020 een begroting opgesteld die sluit met een positief saldo van 115.615 euro. Voor de komende jaren verwacht de gemeente wel tekorten.

Voor de komende jaren voorzien burgemeester en wethouders de volgende tekorten: in 2021 is het tekort 764.000 euro, een jaar later 1.426.000 euro en in 2023 is het 1.025.000. 

Belastingen
Een meerpersoonshuishouden in een woning met een gemiddelde waarde krijgt te maken met een stijging van de gemeentelijke belastingen van minder dan 1 procent. In 2020 betaalt een dergelijk huishouden 805 euro aan gemeentelijke belastingen.  

Woonlasten
De woonlasten stijgen door de inflatiecorrectie op de OZB en de rioollasten. De afvalstoffenheffing daalt licht. De hoogte van de begraafrechten blijft ongewijzigd. De reden hiervoor is dat, totdat de verordeningen zijn geharmoniseerd, de tarieven niet aangepast worden. De toeristenbelasting stijgt door de inflatie van 1,30 naar 1,32 euro.

Raadslid Bert Snoek (VVD) sprak dinsdag 5 november tijdens de raadsvergadering van een 'kwetsbare begroting'. "Als het even tegenzit, duiken we in de min."

Berry Buter (CU) vroeg het college om een lijst van punten die voor onzekerheid zorgen toe te voegen, met  daarnaast de verwachte bedragen. "Neem niet alleen onzekere inkomsten mee maar ook onzekere uitgaven."

Kadernota
Een aantal partijen zag te weinig verband tussen de kadernota en de begroting. Corné Egas (SGP): "Een begroting mag noch op beleid noch op bedragen verrassingen bevatten."

Wethouder Bram Visser reageerde: "Als het gaat over de aansluiting van kadernota en begroting: daar moet ik u een beetje gelijk in geven. Die zit vooral onderaan de streep Ten tijde van de kadernota was nog niet alles helder. Inmiddels is meer helder geworden, maar dat sluit op programmaniveau nog niet helemaal aan. We zijn in ontwikkeling."

Wethouder Arco Bikker beloofde in de eerste helft van 2020 met een woonvisie te komen.

Omdat de raadsleden nog diverse vragen hebben naar aanleiding van de begroting, staat die in een volgende raadsvergadering opnieuw op de agenda.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }