Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Inwoners van Vijfheerenlanden zijn tevreden over de veiligheid van hun woonomgeving.
• Inwoners van Vijfheerenlanden zijn tevreden over de veiligheid van hun woonomgeving. (Foto: nl.123rf.com)

Inwoners geven acht voor veiligheid

  •   102 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners van Vijfheerenlanden geven hun eigen buurt gemiddeld een 8,1 als het gaat om veiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat Bureau DUO Market Research afgelopen zomer uitvoerde.

Het onderzoek werd gehouden via een online enquête onder de leden van het Inwonerspanel. Leden werden per e-mail gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. In totaal kregen 1602 inwoners de mogelijkheid de vragenlijst in te vullen, 933 maakten daar gebruik van.

Het onderzoeksbureau heeft gekeken of de 'respondenten' qua leeftijd en woonplaats een goede afspiegeling vormden van de gemeente. Daarop vond een herweging plaats, waarbij de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groepen zwaarder meetelden. Zodoende werden de resultaten volgens het bureau representatief voor de hele gemeente.

Positief
Inwoners bleken positief over de veiligheid in hun eigen buurt. Op de kop af 38 procent gaf hiervoor een acht, 31 procent een negen en zes procent zelfs een tien. Achttien procent waardeerde de veiligheid in de eigen buurt met het rapportcijfer zeven, vijf procent gaf een zes en maar een procent – ongeveer negen inwoners – kwam uit op een vijf. Het cijfer vier of lager werd niet gegeven.

Een groot gedeelte van de inwoners (86 procent) voelt zich (bijna) altijd veilig in hun eigen buurt. Een klein gedeelte (13 procent) voelt zich soms of vaak onveilig. De belangrijkste redenen voor die onveiligheid zijn verdachte personen en groepen (hang)jongeren. Ook donkere en slecht verlichte plaatsen of paden zorgen voor een gevoel van onveiligheid.

Overlast
Van de ondervraagden liet 96 procent weten niet op straat lastig gevallen te zijn. Meer dan tachtig procent zegt evenmin overlast te ondervinden van horecagelegenheden - cafés, restaurants en dorpshuizen – bedrijven en dronken mensen of straat, terwijl op de kop af tachtig procent ook geen last heeft van drugsgebruik of drugshandel.

Parkeerproblemen, rommel op straat, hondenpoep en te hard rijden zorgen voor de meeste overlast. Opvallend is dat maar drie procent van de inwoners zegt dat ze overlast in hun buurt altijd melden. Ruim de helft meldt die nooit. Belangrijkste reden hiervoor is dat mensen de indruk hebben dat er toch niets mee wordt gedaan.

Buren
Ook vroegen de onderzoekers in welke mate inwoners het afgelopen jaar overlast hadden van hun buren. De minste overlast is er door verward gedrag van buren, het pesten en treiteren door buren of van burenruzies. De meeste overlast werd ondervonden door de huisdieren van de buren (29 procent) en geluidsoverlast (38 procent).

Bij overlast door de buren is praten met de buren (37 procent) de meest gekozen oplossing. Bijna een vijfde doet niets als ze overlast ondervinden. Ruim een derde (36 procent) heeft geen overlast van buren of omwonenden.

Bijna een derde van de ondervraagden vindt buurtbemiddeling een goed instrument of heeft het al ingezet. Een groot gedeelte (43 procent) van de inwoners wil eerst meer informatie hebben voor ze hiervan gebruik zouden maken.

Oplichting
De meest voorkomende criminaliteit waar inwoners de afgelopen twaalf maanden mee te maken hebben gehad, is oplichting via onder meer internet en social media (veertien procent). Bijna driekwart (72 procent) heeft het afgelopen jaar geen enkele vorm van criminaliteit ervaren.

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }