'It takes a village to raise a child'

  •   336 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden buigt zich volgend jaar over de vraag hoe jongeren in de gemeente zo goed mogelijk op kunnen groeien.

"We willen met ouders, scholen, verenigingen, sportorganisaties en instellingen kijken wat een goede en veilige manier is om onze kinderen op te voeden", zegt portefeuillehouder Tirtsa Kamstra.

"Daar zijn veel mensen en organisaties bij betrokken. Denk aan het gezegde 'It takes a village to raise a child': er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden."

Veilig en gezond
Die Afrikaanse wijsheid komt er op neer dat een hele gemeenschap van mensen ervoor verantwoordelijk is om kinderen op te laten groeien in een veilige en gezonde omgeving. Bij dat proces staat wat wethouder Kamstra betreft een positieve insteek voorop en ligt het accent niet op aspecten als de overlast door hangjongeren of de kosten van de jeugdzorg die ook in Vijfheerenlanden oplopen.

De gemeente denkt nog na over de vraag hoe het proces er volgend jaar precies uit gaat zien.

In gesprek gaan
"Mogelijk gaan we per kern aan de slag", oppert Kamstra. "We willen vooral graag met de jeugd en de jongeren zelf in gesprek. En met degenen die bij hen horen. Daarbij is terugkoppeling heel belangrijk. Er wordt immers wel vaker met jongeren gesproken, maar in de praktijk blijkt vervolgens dat er heel weinig met hun inbreng gedaan wordt."

In de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik bestonden al meer initiatieven waarbij vertegenwoordigers van de gemeente om de tafel gingen met jongeren. "In Vianen kenden we de straatraad. Dan werd er met jongeren gesproken over een Jongeren Ontmoetingsplek of het gebruik van lachgas. Dat soort initiatieven zetten we elders in de gemeente voort, ook met de wijkambassadeurs erbij. Zulke gesprekken hebben effect, zeker als de jongeren weten dat er echt naar ze geluisterd wordt."        


door André Bijl

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }