Foto: Stockfoto

Meerderheid Molenlanders wil snel nieuwe woningen

  •   891 keer gelezen

MOLENLANDEN • Er moeten snel nieuwe woningen gebouwd worden in Molenlanden. Dat vindt 71 procent van de mensen die reageerden op een enquête die enkele weken terug gehouden is onder een burgerpanel van Tip Molenlanden.

Deelnemers aan de enquête konden ook opmerkingen toevoegen. 'Als we willen dat de kernen goed blijven draaien moet dit gewoon snel gebeuren', schrijft iemand. 'Er is een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen en kleinere huurwoningen voor oudere echtparen zonder kinderen', reageert een ander. Ook een onderzoek naar het geven van een nieuwe bestemming aan bestaande panden wordt genoemd. Iemand anders schrijft: 'Ik woon zelf in een nieuwbouwproject van 2011/2012. Dat was de laatste oplevering in ons dorp. En de generatie na mij die wil gaan trouwen of op zichzelf wonen? Die vertrekt naar Sliedrecht of Papendrecht. Súper jammer.'

Onderzoek
Iemand uit Streefkerk vindt: 'Liever jaarlijks of tweejaarlijks een aantal woningen (20) dan lange tijd niets en dan opeens 60 tot 100 woningen.' Diverse mensen wijzen erop dat eerst goed onderzocht moet worden aan hoeveel woningen van welke soort behoefte is.

Weerstand tegen nieuwbouw is er ook. 'Als niet zoveel mensen van buiten de gemeente een woning toegewezen zouden krijgen, zijn er volgens mij voldoende woningen', vindt iemand. 'De dorpskernen moeten klein blijven', zegt een ander. ' Een ander zegt: 'Een probleem zijn de huisjesmelkers. Die kopen panden op en proppen die vol met migranten.' 'We moeten niet aan de weidse polder komen', vindt een respondent. 'En als er dan toch gebouwd moet worden, laten de Drechtsteden dat dan maar doen.' Een ander: 'Het tekort ligt in Ottoland. In Molenaarsgraaf en Brandwijk zijn geen tekorten.'

Alleen in kernen
Gevraagd naar de plekken waar die nieuwe huizen gebouwd zouden moeten worden, antwoordt 53 procent: 'Overal in Molenlanden waar behoefte is aan woningen.' Van de respondenten stelt 38 procent: 'Nieuwe woningen mogen alleen in de dorpskernen komen, niet in de buitengebieden.'

Aan de respondenten werd ook gevraagd voor welke doelgroepen er volgens hen gebouwd moet worden in Molenlanden. De meeste mensen noemden starters. Voor hen moeten er kleine en goedkope woningen komen, vindt 91 procent. Op de tweede plaats staan senioren. Voor deze doelgroep moet er voldoende geschikte woonruimte komen, gelijkvloers en met goede voorzieningen. Dat vindt 57 procent van de respondenten. Iets minder vaak worden alleengaanden genoemd, voor wie er kleinere appartementen moeten komen. Dat antwoordt 44 procent.

Iemand schrijft: 'Absoluut niet voor arbeidsmigranten. Die halen de hele uitstraling van een dorp naar beneden. Kijk bijvoorbeeld naar de Kerkstraat in Streefkerk.' Ook merkt iemand op dat gebouwd moet worden voor mensen die teveel verdienen voor sociale huur. 'Daar moeten betaalbare koopwoningen voor worden gebouwd.'

Als oorzaken van het tekort aan woningen noemt 45 procent 'falend overheidsbeleid'. Volgens 32 procent is er een andere oorzaak en 30 procent stelt dat Nederland overbevolkt is.

Projectontwikkelaars
Veel mensen (78 procent) vinden dat Molenlanden een woonvisie moet opstellen voor elke kern in de gemeente. Slechts 7 procent van de respondenten vindt dat niet nodig. Een meerderheid (61 procent) vindt dat de gemeente het voortouw moet nemen bij de bouw van extra woningen en niet moet afwachten wat projectontwikkelaars doen.

Initiatieven vanuit de bevolking
Daarnaast moeten initiatieven vanuit de bevolking beter gewaardeerd worden, stelt 60 procent. Ook stellen veel mensen (31 procent) dat er een oplossing moet komen voor het afgekeurde Nederlandse stikstofbeleid.

De enquête werd verspreid onder 843 inwoners van de gemeente Molenlanden. De vragen zijn door 534 mensen beantwoord.

Tip Molenlanden
Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de nieuwe gemeente Molenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek.

Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }