Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

UWV: Nieuw personeel vaak anders opgeleid dan gezocht

  •   381 keer gelezen

REGIO • De spanning op de arbeidsmarkt stijgt halverwege 2019 verder in Rijnmond. Voor ruim de helft van de beroepsgroepen is de arbeidsmarkt krap tot zeer krap. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Een derde van de vacatures wordt vervuld met mensen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken.

Nieuw personeel is daardoor vaak anders opgeleid dan door de werkgever oorspronkelijk gevraagd.

In Groot-Rijnmond steeg het aantal WW-uitkeringen in augustus 2019 met 1,6% ten opzichte van de voorgaande maand. Dit is iets sterker dan landelijk (1,1%). De stijging is vooral toe te schrijven aan het seizoenseffect bij pedagogische beroepen. Op jaarbasis is nog steeds sprake van een flinke afname van het aantal WW-uitkeringen (14%).

Meer uitkeringen
Eind augustus 2019 verstrekte UWV in totaal 24.726 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat is een stijging van 1,6%, waaraan de pedagogische beroepen op grond van het seizoenspatroon het meest bijdroegen. Landelijk stegen de uitkeringen in augustus met 1,1%. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) lag met 2,7% in augustus 2019 in Groot-Rijnmond net boven het landelijk WW-percentage van 2,6%.

De afgelopen jaren is de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. In Rijnmond valt de arbeidsmarkt al vanaf 2018 als krap te typeren. UWV meet de spanning op de arbeidsmarkt door de openstaande vacatures af te zetten tegenover de kortdurend werkzoekenden.

Die spanning is in het tweede kwartaal van 2019 verder toegenomen. Ruim de helft van de beroepsgroepen heeft in Rijnmond de arbeidsmarkttypering krap tot zeer krap. Voor functies in techniek, ICT, onderwijs en transport stonden in de regio veel vacatures open, terwijl het aanbod aan recente werkzoekenden relatief beperkt was.

Intensiever werven
Krapte op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor de personeelsvoorziening. Uit onderzoek van UWV naar werkgeversgedrag blijkt dat werkgevers vooral kiezen voor intensiever werven. Ze vinden daarbij niet altijd de ideale kandidaat. Bij een derde van de vacatures beschikken de nieuwe werknemers niet over de oorspronkelijk gevraagde opleiding of scholing. Opvallend genoeg geven weinig werkgevers aan bereid te zijn om functie-eisen aan te passen of aangenomen kandidaten op te leiden voor een functie. Dat geldt ook voor aanpassingen van salaris en/of andere arbeidsvoorwaarden. Deze instrumenten zijn echter wél in beeld als het gaat om behoud van personeel.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }