Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Stockfoto 123RF

Ook geld voor meerjarige initiatieven

  •   359 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Voortaan wordt 200.000 euro van het jaarlijks beschikbare miljoen voor inwonersinitiatieven uitgetrokken voor meerjarige plannen.

Bovendien wordt vanaf komend jaar een reserve ingesteld waarin het jaarlijkse overschot van het budget wordt gestort. Dat reservepotje mag hooguit een half miljoen euro bevatten. Dat geld kan worden gebruikt als er in een jaar meer dan een miljoen aan dergelijke initiatieven wordt uitgegeven.

B&W vragen de gemeenteraad in de vergadering van 3 oktober akkoord te gaan met deze besluiten.

Meerjarig
De nieuwe gemeente werkt nu ruim een half jaar met bewonersinitiatieven en het college wil met deze twee wijzigingen de gang van zaken rond deze initiatieven verder verbeteren. "Vanuit de samenleving hebben we diverse signalen opgevangen dat er behoefte is aan meerjarige inwonersinitiatieven", schrijft het college.

"Meerjarige initiatieven voldoen aan onze uitgangspunten om energieke initiatieven die buurten en wijken verrijken te faciliteren."

Tot nu toe werd alleen subsidie verleend aan eenmalige initiatieven. Projecten die langer dan een jaar duren, krijgen na de start geen financiering meer en vallen daarmee buiten de boot.

"Wij faciliteren initiatieven waarbij inwoners zich met veel enthousiasme inzetten voor een mooiere en socialere leefomgeving. Ook meerjarige plannen voldoen aan dit uitgangspunt", schrijven B&W die vinden dat succesvolle projecten een vervolg verdienen.

Ruggensteuntje
"Veel inwonersinitiatieven starten als eenmalig initiatief. De huidige regeling maakt het niet mogelijk om bij succes het initiatief voor een tweede keer te organiseren."

Die regel was destijds ingevoerd om de zelfstandigheid van inwoners en organisaties te bevorderen. Inmiddels blijkt het lastig om een initiatief de tweede keer te organiseren zonder ruggensteuntje van de gemeente.

Reservepotje
Als er in een jaar geld overblijft van het miljoen dat is uitgetrokken voor inwonersinitiatieven gaat dat niet terug naar de grote pot, maar verdwijnt dat in een reservepotje voor de komende jaren. Voor dat potje wordt wel een plafond ingesteld van 500.000 euro om te voorkomen dat het budget eindeloos blijft groeien.

Bovendien stellen B&W vast dat 1,5 miljoen euro, jaarlijks budget plus maximale reserve, ruim voldoende is om in een 'duur' jaar alle inwonersinitiatieven te kunnen faciliteren. Sterker nog: B&W vinden het risico van zo'n reservepotje dat het met een hoog budget lastig is om de zelfwerkzaamheid en creativiteit van de inwoners maximaal te benutten. Daarom benadrukt het college dat men zich blijft inzetten om de inwoners hun plannen te laten verzelfstandigen zonder de steun van overheidsgeld.

Het college stelde eerder dit jaar nog voor om het potje voor de inwonersinitiatieven terug te brengen van een miljoen naar acht ton. Volgens B&W had het er, gelet op de aanvragen tot dan toe, alle schijn van dat dat bedrag ruim voldoende zou zijn. Tijdens de behandeling van de Kadernota in juli stak de raad daar een stokje voor. Met deze besluiten komen B&W tegemoet aan de wensen van de gemeenteraad.

door André Bijl

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }