Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• De beoogde uitbreiding van TTA/Eurogroep.
• De beoogde uitbreiding van TTA/Eurogroep. (Foto: Brand BBA Architecten)

Gemeente akkoord met nieuwbouw TTA in Bleskensgraaf

  •   1579 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • De gemeente Molenlanden is akkoord met nieuwbouw voor TTA/Eurogroep aan de Melkweg in Bleskensgraaf.

TTA/Eurogroep is een lokaal bedrijf dat op de huidige locatie op het bestaande bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf uit zijn jasje is gegroeid. Met de beoogde nieuwbouw kunnen alle activiteiten in één pand worden geconcentreerd en is verdere groei mogelijk tot circa 200 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in automatisering voor de landbouw en toepassingen van zonne-energie.

De nieuwbouw voor TTA komt tussen het bestaande bedrijventerrein en de Wervenkampweg en is ongeveer 110 meter lang en 120 meter breed. De hoogte van het gebouw wordt ongeveer 12 meter. Het gebouw is architectonisch opgedeeld in drie stroken. Op die wijze wordt verwezen naar de (langgerekte) maatvoering van het oorspronkelijke slagenlandschap, dat aan de overzijde van de Melkweg nog in tact is en meer westelijk ook de basis is voor de indeling van het bedrijventerrein.

Omdat het plangebied binnen de molenbiotoop van de Hofwegense Molen valt, zijn ter voorbereiding op dit bestemmingsplan de bouwplannen aan Molenstichting Simav voorgelegd. De stichting heeft aangegeven akkoord te zijn met de plannen. Ook de provincie is vroegtijdig bij de planvorming betrokken. Zij staan positief tegenover de uitbreiding van TTA/Eurogroep op de locatie Melkweg Fase 2.

De initiatiefnemer heeft zelf een avond georganiseerd voor de direct omwonenden en hun plannen voorgelegd. De reactie op het ontwerp en de groenstroken is positief ervaren. Er is door verschillende mensen aangegeven dat men liever één gebouw heeft dan meerdere bedrijfsverzamelgebouwen. De door omwonenden aangedragen ideeën voor wat betreft begroeiing en privacy zijn meegenomen in het uitgewerkte plan van de landschapsdeskundige.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in verband met inspraak en vooroverleg met instanties.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }