Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Kadernota 2020: Molenlanden komt geld tekort voor haar ambities

  •   763 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden bruist van ambities, maar heeft 'een financiële uitdaging' om dat allemaal te realiseren. Dat blijkt bij de presentatie van de 'Kadernota 2020', die dinsdagmiddag plaatsvond.

De gemeente heeft wonen en verkeer als thema's benoemd waarop de komende drie jaar extra op wordt geïnvesteerd, maar ook voor het stimuleren van de economie, toerisme en sociale onderwerpen wil de gemeente graag meer geld beschikbaar stellen.

Voorrang
Wonen en verkeer hebben echter voorrang. Het verkeer vanuit Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland richting het oosten krijgt bijvoorbeeld een impuls vanwege de toenemende toeristenstroom en de woningbouwplannen in Lekkerland. Er komen in het oosten van dat dorp naar schatting 600 woningen, in combinatie met een uitbreiding van het industrieterrein.

"Mogelijk komen er zelfs nieuwe wegen bij", legt wethouder Johan Quik van onder meer mobiliteit uit over de verbeteringen van het oost-westverkeer in de Alblasserwaard. Het oostelijk deel van Molenlanden wordt beter aangesloten op de N216. Hoe? Dat moet nog onderzocht worden.

De gemeente Molenlanden moet via de weg en via het water veilig en bereikbaar blijven. Openbaar vervoer wordt gestimuleerd en ingespeeld wordt op nieuwe manieren van mobiliteit zoals ketenvervoer. Dat betekent dat bijvoorbeeld verkeer met de fiets en auto's beter gekoppeld wordt aan het openbaar vervoer. Dit alles moet gebeuren op duurzame wijze. Knelpunten zoals in Oud-Alblas en Groot-Ammers krijgen extra aandacht.

Woningbouw
Voor wat betreft woningbouw heeft de gemeente te kampen met diverse projecten die momenteel stagneren. Daar moet extra naar gekeken worden. Als voorbeelden noemt het college Bleskensgraaf en Nieuw-Lekkerland. In die laatste kern is onlangs een nieuwbouwproject gestart en daarmee is men uiteraard tevreden. Maar een ander, nog groter project aan de oostzijde van het dorp komt nog onvoldoende van de grond.

Per kern wil de gemeente Molenlanden in kaart brengen wat de woningbehoefte is en hoe er voldoende woningbouw gerealiseerd kan worden.

Innovaties
Versnelling van woningbouw vraagt ook om innovaties. "We starten een pilot 'tijdelijke woningen' (zoals tiny houses) om op de acute vraag naar woningen in te spelen, dit vanzelfsprekend met onze partners waarin de gemeente een faciliterende rol neemt. Met die tijdelijkheid wordt beoogd om (waar mogelijk) sneller en alert in te spelen op de vraag", staat te lezen op pagina 9 van de kadernota. Het gemeentebestuur heeft een extra overlegmoment met de gemeenteraad over dit onderwerp ingelast op donderdag 27 juni.

Andere onderwerpen waarop de gemeente Molenlanden wil blijven investeren, betreffen de jeugdzorg, arbeidsparticipatie, kerngericht werken en de ondersteuning van innovatieve en duurzame bedrijvigheid.

Financiën
Vanwege de ambitieuze plannen van de gemeente Molenlanden worden er tekorten verwacht van 1,1 miljoen euro in 2021, 2,8 miljoen euro in 2022 en 2,3 miljoen euro in 2023. "Het is voor ons geen optie om de OZB te verhogen, die stijgt alleen met de gebruikelijke inflatiecorrectie", meldt financieel wethouder Bram Visser. Het tekort moet dus komen uit de begroting van de gemeente.

Het ontbrekende geld kan zonder problemen gehaald worden uit de algemene reserve, want de gemeente Molenlanden heeft 27,6 miljoen euro in kas (vooral doordat de voormalige gemeente Giessenlanden erg rijk was). Het is echter maar de vraag of de provincie daarmee akkoord gaat, omdat die volgens wethouder Visser graag wil dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.

De gemeenteraad van Molenlanden vergadert op donderdag 4 juli over de ambities van het college en het bijbehorende prijskaartje. Mogelijk moeten sommige plannen nog even wachten of op een goedkopere manier uitgevoerd worden.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }