Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Aangeleverd

Niet Giessenlanden, maar Molenlanden handelt overlegproces landgoed De Hoeken in Hoornaar af

  •   1424 keer gelezen

HOORNAAR • Niet de Giessenlandse, maar de Molenlandse politiek bespreekt de uitkomsten van het overlegproces over landgoed De Hoeken in Hoornaar.

De poging om de partijen die rond landgoed De Hoeken in Hoornaar tegenover elkaar staan dichter bij elkaar te brengen wordt deze week afgerond. De raad nam in juli hiervoor een motie aan. Het gemeentebestuur schakelde om dit te realiseren Bureau Over Morgen in.

Er zijn de afgelopen maanden meerdere gesprekken geweest; bij één overleg zaten de 'tegenstanders' daadwerkelijk samen aan tafel. De conclusies van Over Morgen worden deze week gepresenteerd. "De laatste gesprekken vinden donderdag (6 december, red.) plaats", vertelt een woordvoerster van de gemeente Giessenlanden. "Dan wordt ook de planning van de verdere behandeling van de uitkomsten van het overleg besproken."

Later
Daarmee is de opdracht voor Bureau Over Morgen om het gesprek aan te gaan met Arie de Leeuw uit Hoornaar, initiatiefnemer van het landgoed, en zijn 'tegenstrever' Initiatiefgroep Binnenstebuiten een maand later dan gepland afgerond. In oktober kreeg de gemeenteraad nog te horen dat het bureau diezelfde maand de gesprekken hoopte af te ronden. Waarom het een maand later wordt, daar wil wethouder Jan de Groot niet op reageren. Hij gaat er inhoudelijk ook verder niet op in.

"Mijn indruk is dat de zorgvuldigheid waarmee het bureau werkt dit veroorzaakt heeft", stelt Arie de Leeuw. "Om een voorbeeld te geven: in het eerste gesprek kon Joop Hartog, de financiële man van Binnenstebuiten, er door vakantie niet bij zijn. Er is apart nog een afspraak met hem gemaakt om bij te praten en naar zijn inbreng te luisteren. Met zo'n manier van werken ben je zo een paar weken verder; Over Morgen werkt ongelooflijk secuur en neemt de tijd voor hoor- en wederhoor."

Belediging
Initiatiefgroep Binnenstebuiten liet eerder de raad weten veel minder positief te zijn over Bureau Over Morgen. "Wij hebben de begeleiding ervaren als een belediging voor onze inzet en betrokkenheid. Voordat er enig gesprek met de procesbegeleider had plaatsgevonden lagen opzet, protocol en beoogde uitkomst vast. (..) Wij dachten een open overleg in te gaan over de onderbouwing van het plan De Leeuw en onderzoek van alternatieven. Maar voorgesteld werd een onderhandelingsproces met een bindend advies aan het college, een volstrekte miskenning van de aard van politieke besluitvorming."

En in reactie op De Leeuw stelt Joop Hartog: "Ik was inderdaad op vakantie ten tijde van het gesprek waar de Leeuw naar refereert. Daarom is een ander in mijn plaats gegaan. In deze bijeenkomst is er daarom afgesproken dat er een overleg zou komen met een externe expert en mij over de financiële onderbouwing. Daarover ben ik medio oktober per mail door bureau Over Morgen benaderd, na mijn vakantie, met als datavoorstellen 6 en 12 november. Mijn vakantiedagen zijn nooit aan de orde geweest voor deze zaak."

Raakvlakken
De twee partijen staan niet alleen in hun mening over de werkwijze van het bureau lijnrecht tegenover elkaar; ook over het plan zelf zijn er weinig tot geen raakvlakken. De opdracht voor Over Morgen lijkt op voorhand schier onmogelijk.

Wat Arie de Leeuw betreft zijn er desondanks wel kansen. "Het is geen onmogelijke, maar wel een zware opdracht. Wij hebben het afgelopen jaar in overleg met de inwoners het oorspronkelijke plan, gepresenteerd op de informatieavond op 30 januari, al behoorlijk aangepast. Zoals ik er tegenaan kijk is Binnenstebuiten mij echter op geen enkele manier tegemoet gekomen. Of het dan nog kans van slagen heeft? Ik ben heel benieuwd met wat voor conclusies Over Morgen komt."

Benieuwd
Ook Binnenstebuiten schuift donderdag tijdens de presentatie van de conclusies aan, laat de initiatiefgroep in een reactie weten. "Wij zijn erg benieuwd naar de bevindingen van het bureau."

Over de tegemoetkomingen die De Leeuw noemt, stelt de initiatiefgroep: "Hij heeft een aantal kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van de input tijdens de inloopavond van 30 januari. Dan gaat het om bijvoorbeeld het niet aanleggen van een kano-opstapplaats. Het aantal woningen en de locatie van de woningen zijn niet gewijzigd. De Leeuw heeft meerdere malen gezegd dat elk plan met minder dan twaalf huizen voor hem niet aanvaardbaar is."

Onbespreekbaar
Voor Binnenstebuiten is woningbouw niet per definitie onbespreekbaar: "Wij streven ernaar de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van polder De Hoeken te behouden en te bevorderen; woningbouw en/of een herinrichting van het gebied die afbreuk doet aan deze kwaliteiten willen we voorkomen."

Politiek Giessenlanden accepteert dat de Molenlandse raad De Hoeken 'overneemt'. Bram Visser (VVD): "We hadden het liever in Giessenlanden afgehandeld, maar het is niet anders." Aart Schalk (ChristenUnie): "We dragen onze mening goed gefundeerd over aan de Molenlandse ChristenUnie-fractie, dus daar heb ik alle vertrouwen in."

Geurt Mouthaan

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }