Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Teus Koorevaar met zijn vrouw en de burgemeester.
• Teus Koorevaar met zijn vrouw en de burgemeester.

Koninklijke onderscheiding voor Teus Koorevaar uit Wijngaarden

  •   1896 keer gelezen

WIJNGAARDEN • Teus Koorevaar uit Wijngaarden heeft zaterdagmiddag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen.

De plechtigheid vond plaats in 't Wingerds Hof in Wijngaarden en werd gedaan door burgemeester Dirk van der Borg.

Ridder
Teus Koorevaar is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was voorheen werkzaam als docent Elektronica bij het Techniek College Rotterdam. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe onderwijsvormen zoals praktijkgericht leren, projectonderwijs en competentiegericht leren. Zo heeft hij de kwaliteit van het technisch onderwijs gestimuleerd. Ook leidde hij de werkgroep leerlijnen van het MBO Beter-project. Hij was de stuwende kracht bij het optimaliseren van de leerlijnen in de verschillende studiejaren.

Archeologie
Daarnaast was hij van 1982 tot juni 2018 vrijwilliger bij de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Teus was sinds de heroprichting voorzitter van de afdeling 11 'Lek- en Merwestreek'. Hij zette zich in voor de cultuurhistorie van de Alblasserwaard en het Eiland van Dordrecht, in het bijzonder op het terrein van de archeologie. Dit gebied wordt sinds het mesolithicum door mensen bewoond. Hij voerde onder andere bodemonderzoek en veldverkenning uit en was auteur van de rapportage 'Gelaagd Verleden' over de opgraving van een middeleeuwse woonheuvel te Brandwijk.

Verder zette hij de basiscursussen voor archeologie op en werkte deze verder uit voor volwassenen en basisschoolleerlingen. Daarnaast adviseerde hij instellingen op het terrein van de archeologie. Ook was hij de kartrekker van het veeneikenproject in het Alblasserbos en actief als adviseur bij de archeologische begeleiding van de dijkverzwaring van de Lekdijk. Verder initieerde hij de opgraving te Arkel in 2004, waardoor een nieuwe samenwerking ontstond met het mediabedrijf Archeomedia.

Grondig Bekeken
Sinds 1986 is hij tevens lid van de redactie van het landelijk verenigingsblad 'Grondig Bekeken' en schreef hij diverse artikelen. In 2005 ontving hij de legpenning van verdienste van de landelijke vereniging voor zijn bijzondere inzet voor de Nederlandse archeologie.

Vanaf 1997 is Teus Koorevaar tevens vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer, medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Betrokkene is onder andere lid van de werkgroep Advies en Voorlichting.

Gebiedsplatform
Vanaf 2009 is hij vrijwilliger bij en secretaris van het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dit gremium adviseert de aangesloten 26 gemeenten en maatschappelijke instellingen op het terrein van gebiedsontwikkeling. Betrokkene is expert op het terrein van de archeologie en tevens voorzitter en kartrekker van de Commissie Beeldkwaliteit. Hij leverde onder andere een belangrijke bijdrage aan het rapport 'Visie Beeldkwaliteit' en bracht de uitkomsten voor het voetlicht bij de Provincie Zuid-Holland en de verschillende gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Vanaf 2014 is hij vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer van de Stichting HANCA. Betrokkene zette zich in voor de realisatie van de Cultureel Historische Waardenkaart voor de Gemeente Molenwaard.

Verder is hij vrijwilliger bij de telefonische hulpdienst en vrijwilliger bij de Nederlandse Hervormde kerk te Wijngaarden. Hij restaureerde de grafzerken. Ook is Teus Koorevaar vrijwilliger bij de werkgroep Cultuur, Natuur en Recreatie. Betrokkene was kartrekker van dit gremium en ontwikkelde de folder 'Wandelrondje Wijngaarden'.

Ook is hij mede-initiatiefnemer van de werkgroep archeologie Gorinchem. Hij zette zich in voor het aanstellen en een regionale streekarcheoloog. Ten slotte is Teus Koorevaar bestuurslid van de christelijke basisschool 'De Zaaier' en lid van de Klankbordgroep Wijngaarden. Hij leverde een bijdrage aan de totstandkoming van de Dorpsagenda Wijngaarden.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }