Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Geurt Mouthaan

Gorinchem pleit bij Tweede Kamer voor inlijven Arkel

  •   keer gelezen

ARKEL • De gemeente Gorinchem heeft in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om Arkel toe te voegen aan Gorcum.


De Giessenlandse plaats zou dan bij de herindelingen Giessenlanden en Molenwaard, op 1 januari 2019, niet meegaan naar de nieuwe gemeente Molenlanden. De Tweede Kamer heeft de voorgenomen fusie momenteel in behandeling.

In de brief van 20 december verwijst het Gorcumse gemeentebestuur naar de zienswijze van de actiegroep De Ontkoppeling Arkel. 'Daaruit blijkt dat het maatschappelijk draagvlak bij de inwoners van Arkel ontbreekt om mee te fuseren met Giessenlanden en Molenwaard.'

'De inwoners van de kern Arkel hebben een duidelijke voorkeur voor toevoeging aan de gemeente Gorinchem. De actiegroep heeft een burgerraadpleging gehouden onder alle 3550 inwoners (van wie 2650 stemgerechtigden) waarop 60% van de inwoners reageerde. Een ruime meerderheid, twee-derde van hen, sprak een duidelijke voorkeur uit voor Gorinchem.'

Verhouding
Gorinchem heeft al eerder aangegeven open te staan voor toevoeging van Arkel en ook Schelluinen aan de eigen gemeente. Daarbij benadrukt het gemeentebestuur het belang van een evenwichtige verhouding. 

'Aansluiting van de kern Arkel betekent dat Gorinchem meer mogelijkheden krijgt om zijn centrumvoorzieningen in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden. Deze voorzieningen staan niet alleen ten dienste van de inwoners van Gorinchem zelf, maar ook van de inwoners in de regio om onze stad heen.'

Criterium
De gemeenteraad van Gorinchem onderschrijft daarom de zienswijze van de actiegroep, dat met een aansluiting van de kern Arkel bij de gemeente Gorinchem duidelijk beter evenwicht wordt gebracht in de regionale verhoudingen. 'Wij vertrouwen erop dat het criterium van 'evenwichtige regionale verhoudingen' ook door de Kamer zwaar wordt gewogen.'

Arrogantie
Berend Buddingh' uit Arkel, één van de drijvende krachten achter actiegroep De Ontkoppeling, reageert via Facebook kritisch op de brief van Gorinchem. "En zo trapt Gorinchem weer eens in zijn oude val. Arrogantie. Hier ging De Ontkoppeling natuurlijk nooit om. Dat was een burgerinitiatief van inwoners van Arkel die zich sterker verbonden voelden bij de stad Gorinchem dan bij Giessenlanden-Molenwaard. Bij de komende herindeling zou Arkel beter naar de gemeente Gorinchem kunnen gaan. Aan die oproep, gesteund door een meerderheid van de Arkelse inwoners, is geen gehoor gegeven. Daarmee was de strijd gestreden.'

De gemeente Gorinchem had  volgens Buddingh' al veel eerder zijn kansen, in 2014, toen de commissie-Schutte adviseerde om Giessenlanden, Hardinxveld en Gorinchem tot één gemeente te maken. 'Maar dat zag Gorinchem niet zitten. Daar voelde men zich sterk genoeg voor zelfstandigheid. Dat je dan nu de kleinste wordt, is een gevolg van die eerdere keuze. Niet huilen dus, maar op de blaren zitten. De Ontkoppeling ging voor mij om een Arkels belang, niet om het Gorinchems belang. De Ontkoppeling is niet De Inlijving.'

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten