'We willen alleen maar inspraak'

12 apr 2022, 10:07

Er lopen procedures om op de plek van de voormalige basisschool de Wilgenhoek een Knarrenhof te realiseren. Op een Knarrenhof staan woningen voor mensen die elkaar een beetje helpen in de dagelijkse gang van zaken. Waar het in eerste instantie om een 'hofje' ging, worden het volgens de laatste plannen 24 woningen in een appartementencomplex in een U-vorm. En dat baart de omwonenden zorgen.