Afbeelding

Buurtbewoners bezorgd over bouwplannen Knarrenhof in Leerdam: ‘Wij willen alleen maar inspraak’

13 apr 2022, 15:00 Algemeen

LEERDAM • In 2018 begon inwonersinitiatief Spes Bona de mogelijkheid te onderzoeken om een Knarrenhof te gaan bouwen in Leerdam te gaan bouwen. Een plek waar mensen wonen die naar elkaar omkijken en elkaar vanuit hun eigen kennis en kunde een beetje helpen bij de dagelijkse gang van zaken. Men vindt op de plek van de voormalige basisschool De Wilgenhoek een geschikte locatie en klopt bij de gemeente aan. 

Die is enthousiast over het initiatief en stelt subsidie beschikbaar om verder onderzoek te doen. Hierop schakelt Spes Bona Stichting de Knarrenhof in om de plannen verder te gaan ontwikkelen. De plannen om een ‘hofje’ te maken met woningen zijn echter gewijzigd. Volgens de laatste plannen wordt het geen hofje, maar meer een appartementencomplex in U-vorm van twee, en op sommige plekken drie, hoog. En dat baart buurtbewoners zorgen. 

Geen hofje
“De plannen zijn in eerste instantie gepresenteerd als een hofje, zoals dat van Mevrouw van Aerden in het centrum van Leerdam”, vertellen inwoners van de Gerbrandylaan en de Cochiuslaan. “Dat is ook de achtergrondfoto op de website van De Knarrenhof Vijfheerenlanden. Inmiddels gaat het echter om een complex, waarbij men de hoogte in gaat.

“Ze zouden dan gaan bouwen in een U-vorm en niet met de open kant hierheen, maar zo dat de inwoners van de Gerbrandylaan tegen de appartementen aankijken. In onze ogen is de straat daar te smal voor. Op de tekeningen die wij hebben gezien zijn bovendien de parkeerplaatsen hier voor de deur weg. Ook gaat het inmiddels om 24 woningen, dat heeft invloed op de verkeerssituatie hier. Dat zijn 200 verkeersbewegingen extra per dag. Dat wordt heel moeilijk hier.” 

Niet tegen Knarrenhof
De buurtbewoners benadrukken niet tegen een Knarrenhof an sich te zijn, maar vooral graag inspraak te willen in hoe het eruit komt te zien. De groep is al in gesprek gegaan met de gemeente, Spes Bona en de Knarrenhof, maar heeft niet het gevoel echt serieus te worden genomen.

“Er is zelfs een keer gezegd dat als we het er niet mee eens zijn, we het altijd voor de rechter kunnen laten komen. Maar dat wil toch niemand? Dat levert voor iedereen vertraging op. De Knarrenhof heeft het op de eigen website over nabuurschap. Dat geldt niet enkel voor de bewoners van De Knarrenhof, dat gaat ook verder volgens ons.”

Moet rendabel zijn
“Wij willen de buurtbewoners er ook graag bij betrekken”, stelt Sophieke Klaver van Stichting De Knarrenhof. De gemeente heeft echter ook duidelijke kaders aangegeven waarbinnen we moeten werken. Zij hebben bijvoorbeeld bepaald dat we naar twee hoog gaan.” Dat heeft alles te maken met het feit het ook rendabel moet zijn, zo vertelt Arjan Moggré van Spes Bona.

“Het moeten 24 woningen worden om het te laten renderen en het lukt niet om die te verspreiden over de grond zonder de lucht in te gaan. Bovendien moet het een mix worden tussen sociale huur appartementen en goedkopere en duurdere koopappartementen. We snappen de punten omtrent de verkeerssituatie en de parkeerplaatsen en wat ons betreft kunnen we hier ook over praten. Bepaalde zaken liggen echter simpelweg vast vanuit de gemeente.”

Niet aan alles gehoor
De gemeente zelf is minder uitgesproken met toezeggen dat de omwonenden inspraak krijgen. Een woordvoerder laat weten: “Omwonenden worden door zowel de initiatiefnemer/ontwikkelende partij (Knarrenhof) als de gemeente geïnformeerd en de mogelijkheid geboden te reageren. En die reacties worden serieus genomen waarbij telkens in de verdere planontwikkeling dus beoordeeld/afgewogen wordt in hoeverre ze meegenomen kunnen worden. Dus omwonenden worden wel degelijk meegenomen in de ontwikkeling van het plan, maar dat betekent niet dat ook aan alles gehoor kan worden gegeven.”

Didam-arrest 
Op dit moment ligt het project even stil. Het Didam-arrest maakt dat de gemeente de grond niet enkel aan één geïnteresseerde partij kan aanbieden. Hierover laat men weten: “Door de voorgenomen verkoop te publiceren wordt aan andere partijen de mogelijkheid geboden om beargumenteerd aan te geven waarom ze van mening zijn ook een serieuze gegadigde te zijn. Daarna zullen we weten hoe verder te gaan. Dit zal rond de zomer zijn.”

Gertjan den Ouden

Redacteur Vijfheerenlanden en mede-beheerder Regio-Voetbal