Vijftien sollicitanten

11 jun 2019, 08:26

west betuwe • Er hebben zich vijftien sollicitanten gemeld voor de burgemeestersvacature in gemeente West Betuwe. Onder de kandidaten bevinden zich zes (oud- of waarnemend) burgemeesters, vier (oud-)wethouders en twee (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 32 tot 62 jaar. Er is één vrouwelijke kandidaat. De meeste kandidaten zijn CDA-ers: dat zijn er namelijk vier. Er hebben zich ook drie kandidaten uit de gelederen van D66 gemeld én ook drie SGP-ers. De overige kandidaten zijn lid van de VVD (twee), Groenlinks (één) en 50Plus (één). Van één kandidaat is de politieke oriëntatie onbekend. De commissaris van de Koning, John Berends, voert de komende weken gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle kandidaten met de vertrouwenscommissie uit de raad van West Betuwe. Samen bespreken zij de selectie van sollicitanten. De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad en de raad stelt vervolgens een aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. Deze wordt aangeboden aan de minister. Als de koning en de minister een krabbel hebben gezet, is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester.