'Gezegend' met teveel begraafplaatsen

11 jun 2019, 13:02

west betuwe • De grootste puzzel lijkt het gelijktrekken van de tarieven. Gunstig voor inwoners van de voormalige inwoners van Lingewaal en Neerijnen en Lingewaal, minder prettig voor inwoners van Geldermalsen. Gisteren werd over het onderwerp gesproken tijdens een opiniërende voorronde, over 2 weken volgt de besluitvorming in de raad.

Over de uitgangspunten van het beleid zullen de partijen het waarschijnlijk wel eens worden: de 31 algemene begraafplaatsen zullen de komende jaren op een nette en waardige manier worden onderhouden en in stand blijven. Er is een ruime keuze in wijze van begraven. Naast algemene graven zijn er particuliere graven, kindergraven, asverstrooien, urnennissen of urnengraven. Ook wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats in de gemeente. Delen van oude begraafplaatsen worden wellicht omgevormd tot gedenkpark.

Voldoende capaciteit

Door structureel een deel van de graven te ruimen is er tot 2050 voldoende capaciteit voor begraven en as-bestemmingen. Voor enkele reeds gerealiseerde uitbreidingen houdt dat in dat deze niet in gebruik hoeven te worden genomen. Alleen het achterste deel van de begraafplaats in Geldermalsen moet over enkele jaren worden ingericht. Er zijn de komende tijd wel wat eenmalige maatregelen nodig om het niveau van de begraafplaatsen gelijk te trekken. Bijvoorbeeld door het aanpakken van de (grind) paden, hekwerken, muren, grondverbetering/drainage, herstel urnenmuur, uitbreiding, oplossing van technische problemen. Als dat haalbaar en wenselijk is zijn of komen er op alle begraafplaatsen goede en eigentijdse voorzieningen, zoals baarhuisjes, watertappunten, en gereedschap om de graven te verzorgen.

Exploitatie

Omdat West Betuwe beschikt over 31 begraafplaatsen die verspreid liggen in de gemeente is het lastig deze efficiënt te exploiteren. Uit een vergelijking blijkt dat West Betuwe momenteel nog het hoogste legestarief berekent in vergelijking met zeven omliggende gemeenten. Ter vergelijking: de kosten voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar (voor 2 personen) bedraagt in West Betuwe 4170 euro, in buurgemeente Culemborg 'slechts' 2732 euro.

Het zal nog niet meevallen om de kosten naar beneden te krijgen. Het college wil liever niet tornen aan het onderhoudsniveau, bijvoorbeeld in de vorm van minder onkruidbestrijding bij beplanting en op paden. "Dit zal door belang- en rechthebbenden niet worden gewaardeerd." Een optie die wel serieus wordt overwogen is om op een aantal oude begraafplaatsen als bijzondere plaats te benoemen, waar echter niet langer zal worden begraven. De onderhoudskosten worden dan gedragen door alle inwoners van West Betuwe.


Acquoy

Van de drie gemeenten had Geldermalsen z'n zaakjes het best op orde via een uitgekiend onderhoudsplan. Maar daar was inspreekster Teunie Hijwegen uit Acquoy het niet helemaal over eens. Zij klaagde vorige week tijdens een zogenaamde 'beeldvormende' voorronde (wat vroeger commissievergadering werd genoemd) over de weerkerende ellende op de begraafplaats in haar prachtige Lingedorp. Al diverse malen heeft ze met de gemeente gecorrespondeerd over bladpluizen, maar ze had meer opmerkingen. "Graven zitten onder het zand en worden niet schoongemaakt. Vazen, potten en bloemen worden omvergeblazen en worden niet rechtgezet. Eind 2017 is een aantal graven geruimd en op de open gekomen ruimte is gras gezaaid. Het gras wordt niet geknipt en staat nu dertig centimeter hoog. Waar de beenderen van de geruimde graven zijn gebleven is een raadsel."

Volgens Hijwegen zou er een verzamelgraf met een herinneringsteken komen. "Maar na 1,5 jaar is er nog steeds niks. Het zou van eerbied voor de overledenen en respect voor de nabestaanden getuigen als er direct actie wordt ondernomen."