Kerkdiensten

4 jun 2019, 09:31

ACQUOY - Herv. Gem. 09.30 uur ds. H. Dijk.

ASPEREN - Geref. Kerk 09.30 uur ds. G. Rietberg. Herv. Gem. 09.30 uur ds. P.G.I. v.d. Berg, 18.30 uur ds. G. Boer.

BEESD - Protestantse Gemeente Beesd 10.00 uur ds. mw. E. Klok. `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur dhr. S. Visser.

DEIL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Touwen, H.A..

GELDERMALSEN - Remonstrantse Werkgroep West-Betuwe ism Doopsgezinde Broederschap 09.30 uur dhr. P.W.A. Overdiep. Vrije Evang. Gem. de Ark(Helicon,Burg. Roozeveld v.d. Venlaan 7) 10.00 uur C.H. Zondag.

HAAFTEN - Evang. Gem. Elohim (Burcht van Haeften, Vredeplein 1) 10.00 uur Eric Weidema. Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. A. Langeweg, 18.30 uur ds. G. Wassinkmaat. 09.30 uur ds. A. Langeweg (2e Pinksterdag maandag 10 juni).

HELLOUW - Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.J. Hagedoorn, 18.30 uur kand. J.A. de Kruif. 09.30 uur ds. G. Mulder (2e Pinksterdag maandag 10 juni).

HERWIJNEN - Geref. Kerk 09.30 uur ds. F.P. Leever, 18.30 uur mevr. A. Stigter. Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. van Oostende, 18.30 uur ds. K.E. Schonewille.

HEUKELUM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.T. Molenaar, 18.30 uur prop. T.C. Kraan.

KEDICHEM - Herv. Gem. 10.00 uur drs. B. de Velde-H..

LEERDAM - Chr. Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. v. Walsem, 18.00 uur ds. H.C. Bezemer. 10.00 uur ds. J. v. Walsem (2e Pinksterdag maandag 10 juni). Evang. Lutherse Gem. 17.00 uur mw. G.A. Voerman. Geref. Gem. Adullamkerk 14.30 uur ds. F. Mulder. 11.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi (maandag 10 juni). Geref. Gem. in Ned. 09.30 en 18.30 uur ds. A. van Voorden. 09.30 uur ds. A. van Voorden (2e Pinksterdag maandag 10 juni). Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur ds. W. Schaaij, bed. H.A., 16.30 uur ds. D.C. Meijer. Immanuel Gemeente Leerdam, in "Het Dak" 10.00 uur Henk Karelse. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 uur ds. W. Smouter. Prot. Gem. Bethelkerk 09.30 uur Pinksterviering, in GK. Prot. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. M.B. Heijting, 17.00 uur ds. H.E. Veldhuijzen. 09.00 uur ds. H. Markus (2e Pinksterdag maandag 10 juni). Prot. Gem. Pauluskerk 09.45 uur dr. P. Veerman. R.K. Mariakerk 11.00 uur Eucharistieviering. Verpleeghuis Lingesteijn 10.45 uur ds. B. Oosterom.

LEERDAM-OOSTERWIJK - Hersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 09.30 uur ds. W. v. Vlastuin, 18.45 uur ds. K. Klopstra. 09.30 uur ds. A.J. Schalkoort (2e Pinksterdag maandag 10 juni).

OOSTERWIJK - Herv. Gem. PKN 09.30 uur prop. J.A. Hoogesteger, 18.30 uur ds A. v.d. Stoep.

RHENOY - Prot. Gem. 10.00 uur mw. P. Kuper.

RUMPT - Herv. Gem. 09.30 uur ds. B. Oosterom.

SCHOONREWOERD - Geref. Kerk 10.00 uur ds. K.D. v.d. Hout. Herst. Herv. Kerk 09.30 uur ds. F. van Binsbergen, 18.30 uur ds. A.A.F. v.d. Weg. 09.30 uur ds. F. van Binsbergen (2e Pinksterdag maandag 10 juni). Herv. Gem., 09.30 uur ds. E. v.d. Poel, 18.30 uur ds. M.W. Westerink.

SPIJK - Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. Joh. Post, 14.30 uur ds. L. Krooneman. 09.30 uur ds. T.A. Bakker (2e Paasdag maandag 10 juni).

TRICHT - Herv. gem. "Maranatha" 14.30 uur ds. M. Baan, 19.00 uur ds. J. Prins.

TUIL - Ned. Herv. Gem. 10.00 uur ds. F.W. van IJsseldijk.

VUREN - Geref. Kerk 10.00 uur dienst, 18.30 uur ds. M.C. Molenaar-Dekker. PKN Gem. Thaborkerk 10.00 uur mw. ds. J.H. Veldhuizen.

WAARDENBURG - Herst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) 14.30 uur kand. A.J. Speksnijder. 09.30 uur ds. A. den Hartog (2e Pinksterdag maandag 10 juni). Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen PKN 10.00 uur ds. K.E. Schonewille, 18.30 uur ds. A.C. de Kruijf.