Politiek verdeeld over De Schakel

3 jun 2019, 09:51

vijfheerenlanden • Toch tekende zich dinsdagavond in de commissie Ruimte, Verkeer en Economie (RVE) van lieverlee een meerderheid af die een extra krediet van 1,75 miljoen euro beschikbaar wil stellen om de oorspronkelijke plannen uit te voeren. In 2016 ontstond vanuit de dorpsgemeenschap van Leerbroek het initiatief om het huidige dorpshuis te vernieuwen en te combineren met de nieuwbouw van een kerkelijk centrum van de plaatselijke hersteld hervormde gemeente. In oktober 2017 stelde de toenmalige raad van Zederik in totaal 1,7 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het plan. Eerder dit voorjaar bleek dat er een extra bedrag van 1,75 miljoen euro nodig is om het project te realiseren.

Dinsdag legde het college de commissie RVE 'ter opiniëring' twee mogelijkheden voor, waarbij wethouder Christa Hendriksen de voorkeur van de politici wilde weten om in juni met een nader uitgewerkt voorstel naar de raad te komen. De ene optie is om 'gewoon' het oorspronkelijke plan uit te voeren en extra geld beschikbaar te stellen. De tweede variant is om via een versoberd plan tenminste 750.000 euro te bezuinigen. Dat houdt onder meer in dat de gymzaal wordt geschrapt. Daardoor zou de school voor haar gymlessen gebruik moeten maken van een voorziening elders. Datzelfde geldt voor de plaatselijke sportverenigingen. Het Stichtingsbestuur van de Schakel, de kerk en het schoolbestuur voelen niets voor die tweede variant. "Daar zien we geen enkel heil in. Het geeft geen pas om op alle genomen besluiten en afspraken terug te komen", vond Jan van Bemmel, voorzitter van de voorbereidingscommissie. "De raad heeft besluiten genomen, het plan is aan de inwoners gepresenteerd. Dat kunnen we toch niet negeren. Hoe staat het dan met de betrouwbare overheid", vroeg woordvoerder Van Aalst van de hersteld hervormde gemeente zich af. Ook voorzitter Zweistra van de Eben Haëzerschool was duidelijk: "Optie twee gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. We staan niet toe dat onze kinderen hier de dupe van worden."

Verborgen kosten

SGP-er Kees Vermaat koos nadrukkelijk voor de bestaande variant. "Het versoberde plan is geen optie. Als je één element weghaalt uit het voorstel, stort het hele bouwwerk in", aldus Vermaat die vond dat het college geen reëel beeld van de overschrijding schetste. "Verborgen kosten worden nu wél in rekening gebracht, op sommige punten zijn de regels veranderd. De werkelijke overschrijding van de bouwkosten is misschien zes ton. Voor de beeldvorming had het college het anders moeten formuleren." Ook D66 – in tweede instantie - en VHL Lokaal kozen voor uitvoering van het bestaande plan. "We zijn nu al jaren bezig. Het besluit is allang genomen, de vergunningen zijn afgegeven. Als we nog langer wachten, wordt het alleen maar duurder. Later we gaan bouwen", aldus John van der Velden namens VHL Lokaal. Ook Van der Velden stelde vast dat er van een verdubbeling van de kosten geen sprake is. "De berekening is alleen anders. Wat eerst niet zichtbaar was, komt nu wel in beeld. Als het college dat goed had uitgelegd, was een hoop onrust voorkomen." Ook het CDA voelt het meest voor uitvoering van het oorspronkelijke plan. "Eigenlijk is de optie zonder gymzaal geen optie. Bovendien is de versoberde variant niet goedkoper. Het dorp verdient een gymzaal. Waarom geeft het college een alternatief dat geen alternatief is", zei CDA-er Bram Schoonhoven die wel worstelde met tal van financiële dilemma's.

Zoek een oplossing

De VVD drong aan op een oplossing die past binnen het bedrag van 1,7 miljoen dat eerder beschikbaar werd gesteld. "Wethouder, ga met de initiatiefnemers om de tafel om een oplossing te zoeken", adviseerde Hanneke van der Leun. PvdA en Groen Links zien meer heil in de combinatie van een dorpshuis, een nieuwe school en een gymzaal – zonder kerkelijk centrum. "We vinden dorpshuizen belangrijk voor de inwoners, maar een budgetverdubbeling gaat te ver", zei PvdA-er Kemal Koyuncu. GroenLinks-woordvoerder Peter Heikoop was huiverig voor de combinatie mét het kerkelijk centrum. "Dat kan op termijn conflicten opleveren", voorspelde Heikoop die daarom vroeg om naast het oude plan ook de variant school/gymzaal/dorpshuis uit te diepen. Die optie had ook de voorkeur van CU-woordvoerder Jan van Beuzekom. "Maar ja, in Leerbroek zijn ze al zes jaar bezig met iets anders. Dan is het 'van de zotten' om alles in een klap van tafel te vegen. Het schrappen van de gymzaal is geen optie, dus blijft er eigenlijk maar een ding over: het bestaande plan." Wethouder Hendriksen benadrukte dat B&W via de berekening inzicht wilden geven in de werkelijke kosten. Ze gaf toe dat uitvoering van het oude plan – met 1,75 miljoen extra – kan leiden tot precedentwerking.

André Bijl