Avri discussieert 4 juli over ophalen oud papier

1 jun 2019, 15:10

regio • Het ophalen van oud papier door non-profitorganisaties, samen met Avri, staat weer ter discussie. De vertegenwoordigers van de acht gemeenten in Regio Rivierenland die gaan over Avri, bespreken op 4 juli een voorstel van de afvalverwijderaar.

Avri wil al jaren af van het systeem waarbij vrijwilligers, in ruil voor een bijdrage aan hun clubkas, meerijden achterop de papierwagens om de blauwe containers te legen. Als Avri zelf het papier ophaalt is dat efficiënter, onder meer omdat het dan overdag kan. De afvaldienst is in sommige plaatsen al overgegaan op een dagdienst, maar dat heeft tot gevolg dat sommige clubs niet meer meehelpen, omdat ze dan geen vrijwilligers paraat hebben. Ze krijgen nog wel gewoon de afgesproken vergoeding.

Pilot

Het contract over de huidige manier van inzamelen met de vrijwilligers loopt eigenlijk eind dit jaar af. Het voorstel is nu om het nog een jaar te verlengen en in die tijd een pilot uit te voeren met andere tegenprestaties van verenigingen. Er zijn verschillende opties: verenigingen zouden de nieuwe ondergrondse containers kunnen 'adopteren', waarbij ze de omgeving netjes houden en eventuele zakken naast de container melden aan Avri.

Afvalcoach

Andere nieuwe functies zijn die van afvalcoach (afval wegbrengen voor bijvoorbeeld ouderen die dat zelf niet kunnen) en afvalconsulent (inwoners leren op de juiste manier afval in te leveren). Ook zou een mobiele milieustraat in het leven geroepen kunnen worden, of zouden vrijwilligers met een speciale fiets etensresten kunnen inzamelen in stadscentra en bij hoogbouw.

Doorgaan

De meeste verenigingen willen het liefst doorgaan met de huidige papierinzameling. Als het toch anders moet, noemen zij bemensing van de bestaande milieustraten zodat die langer open kunnen zijn of het opruimen van zwerfafval als alternatieven. Een eerdere pilot waarbij clubs oude batterijen en elektrische apparaten huis aan huis ophaalden, was geen succes.