PvdA/CU West Betuwe: 'stimuleer buurtbus'

1 jun 2019, 14:00

west betuwe • PvdA en ChristenUnie in de gemeente West Betuwe hebben het college opgeroepen om het aanbod en het gebruik van de buurtbus in de gemeente te stimuleren. Een ingediende motie kreeg dinsdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad steun van de overige fracties.

De nieuwe gemeente West Betuwe heeft volgens de beide fracties een zeer uitgebreid buitengebied.

Maar niet alle 26 kernen zijn op dit moment goed bereikbaar met openbaar vervoer. "Er zijn buslijnen geschrapt of buslijnen die nooit hebben bestaan. Er is geen busverbinding tussen Geldermalsen en Tiel, Heukelum-Spijk-Gorinchem, Geldermalen–Buren, Heesselt, Geldermalsen en Herwijnen-Leerdam."

'Lege' ritten

De inwoners van West Betuwe hebben volgens PvdA en CU echter wel behoefte aan betaalbaar openbaar vervoer, bijvoorbeeld om naar een ziekenhuis of verpleeghuis te gaan.

"Mensen hechten aan een voorziening die er voor iedereen is en waar je gebruik van kunt maken als het je uitkomt, dus zonder vooraf te reserveren. De buurtbus is zo'n goede voorziening, maar deze voorziening wordt nog (te) weinig gebruikt."

"Het aantal vervoerde personen neemt gelukkig wel van jaar tot jaar toe, maar er wordt helaas ook nog veel 'leeg' gereden."

Mobiliteitsagenda

In de mobiliteitsagenda van de Regio Rivierenland wordt weliswaar gepleit voor sterk en verbindend openbaar vervoer, maar daarbij wordt vooral gedacht aan zaken die de gemeente en/of de regiogrenzen overstijgen en minder aan de verbindingen tussen de kernen binnen een gemeente. Ook dat vervoer moet gestimuleerd worden, volgens de indieners van de motie.

Website

Op de website van de gemeente moet bijvoorbeeld meer en beter aandacht worden besteed aan de buurtbus.

Verder moet het college verkennen of er behoefte is aan nieuwe lijnen en die op de agenda van de regio zetten.

Ook pleiten de beide partijen voor een pilot met bijvoorbeeld 'gratis' strippenkaarten voor minima en nieuwe inwoners.

Dick Aanen