GL: 'Economische visie niet duurzaam'

1 jun 2019, 14:04

west betuwe • De GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van West Betuwe vindt dat de regionale Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) te veel gericht is op 'groei, groei, groei'.

"Het neoliberale paradigma heeft ook in de regio Rivierenland wortel geschoten", zei fractievoorzitter Andrea Zierleyn dinsdagavond bij de vaststelling van het document in de gemeenteraad. In de visie worden drie speerpunten benoemd: agribusiness, economie/logistiek en recreatie/toerisme. De regio Rivierenland moet qua economie en logistiek tot de top-3 hotspots in Nederland gaan behoren. Toerisme en recreatie moet jaarlijks met 5 procent groeien naar zo'n 150.000 tot 200.000 bezoekers per jaar, onder andere door het realiseren van een publiekstrekker. De nadruk bij de agrarische sector komt vooral te liggen bij het bevorderen van export.

Lobby-document

In een eerder opiniërende vergadering had de wethouder de visie gepresenteerd als lobby-document en een bouwsteen voor de regio. Zierleyn zet daar grote vraagtekens bij: "Lobby waarvoor? En een bouwsteen waarvoor? Nog meer asfalt, nog meer vrachtwagens? Nog meer auto's?" In een door ChristenUnie, PvdA, Verenigd West Betuwe, CDA en D66 gesteunde motie staat dat de speerpunten zullen leiden tot vergroting van de druk op de bereikbaarheid en veiligheid van het wegennet in West Betuwe en een verdere vergroting van de tekorten op de arbeidsmarkt.

Duurzaamheid

"Er wordt te weinig aandacht besteed, c.q. prioriteit verleend aan duurzaamheid, biodiversiteit, de voorgestane energietransitie en nieuwe vormen van innovatieve werkgelegenheid en kleinschalige recreatie passend in ons landschap." De economische visie is volgens de indieners in tegenspraak met de duurzaamheidsvisie op langere termijn. In de motie worden B&W opgeroepen om de drie speerpunten te toetsen aan duurzaamheidscriteria, zoals de kringloopeconomie, de Regionale Energiestrategie, nieuwe vormen van innovatieve werkgelegenheid en kleinschalige recreatie.

Motie verworpen

De motie werd uiteindelijk verworpen, mede door de tegenstem van Dorpsbelangen, SGP en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe. Deze partijen vinden dat in de visie wel degelijk aandacht is voor duurzaamheid. De Ruimtelijke visie kreeg uiteindelijk wel ruime steun.