Proef met grofzandbarrière

18 nov 2019, 20:43

regio • Het is een unieke gebeurtenis in de aannemerswereld: de gezamenlijke start van de maakbaarheidsproef voor de grofzandbarrière. Waterschap Rivierenland houdt samen met drie aannemerscombinaties een zogenaamde project startup. Doel van dit project is om de maakbaarheid te testen van deze innovatieve maatregel tegen piping. Deze techniek is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.