Derde regionale ThuiszittersTop

18 nov 2019, 20:43

regio • De gezamenlijke aanpak in de regio Zuid-Holland Zuid, om schoolverzuim en schooluitval terug te dringen, krijgt vervolg. Daarom wordt een derde Regionale ThuiszittersTop gehouden. Het thema van deze bijeenkomst is 'zorg en onderwijs'. In de regio Zuid-Holland Zuid gebeurt veel om te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn opgeroepen om een helder stappenplan op te stellen om thuiszitten te voorkomen en het aantal thuiszitters terug te dringen.