Buslijn 73 blijft

19 nov 2019, 10:34

leerdam • Met ingang van 15 december 2019 wordt de nieuwe dienstregeling van Arriva van kracht. De buslijn 73 van Leerdam naar Gorinchem vice versa blijft gehandhaafd en wordt zelfs iets uitgebreid. Dit wordt dan buslijn 673. Zowel 's morgens als 's middags wordt de route vier keer gereden van maandag tot en met vrijdag. De lijn blijft rijden via Asperen, Heukelum en Spijk. Lijn 141 wordt dan opgeheven. Arriva wilde de route van buslijn 673 verkorten en via de A15 laten rijden. Asperen en Spijk zouden dan geen verbinding meer hebben. Een groot probleem voor met name de scholieren die naar het voortgezet onderwijs in Gorinchem gaan. Toen dit bekend werd is de ChristenUnie in West Betuwe een lobby gestart om de buslijn in stand te houden. In de raad werd het college gevraagd hun invloed aan te wenden bij de Provincie Gelderland en bij Arriva. De directies van de scholen in Gorinchem maakten bezwaar bij provincie en Arriva en de ChristenUnie West Betuwe speelde dit via hun Statenfractie door.