Workshop Rouw en Verlies

18 nov 2019, 16:03

regio • Esther Zondag (therapeute, specialisatie rouw en verlies) en Maggy Bloem (creatieve begeleiding bij rouw en verlies) hebben samen gewerkt aan een creatieve workshop rondom het thema rouw en verlies. Veel gebeurtenissen in het leven, zoals bijvoorbeeld overlijden, dementie, scheiding, verlies van werk, veroorzaken een gevoel van rouw of verlies. In deze workshop is ruimte om dit rouw- en verliesproces vorm te geven met gebruik van diverse materialen. Herkenning en erkenning van emoties vindt plaats in een kleine groep deelnemers onder professionele begeleiding. Meer informatie: www.estherzondag.nl of www.mozai.nl.