Raad VHL is trots op de leraar

18 nov 2019, 15:42

vijfheerenlanden • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft woensdagavond de motie 'Trots op de leraar' aangenomen. In deze motie van PvdA en GroenLinks wordt het college gevraagd in gesprek te gaan met de directies van scholen om te kijken hoe B&W binnen hun verantwoordelijkheid de scholen kunnen helpen de werkdruk te verlagen en zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De motie sloot aan bij de recente landelijke actie, legde PvdA-voorman Joop van Montfoort uit. "De vraag is hoe we iets kunnen doen om de werkdruk te verminderen." Erik van Doorn noemde de motie 'een goed initiatief', maar wees er ook op dat het erg makkelijk is om 'trots' te zijn. "Als maatschappij zeggen we dat we trots zijn op allerlei beroepsgroepen en dat is mooi, maar we steunen ze blijkbaar onvoldoende." Bijna alle fracties steunden de motie, wel vroegen sommige woordvoerders zich af wat het effect was. "Dit is een sympathieke motie, maar hoort dit bij het plaatselijk bestuur? Mijn dochter werkt in het onderwijs, zelf ben ik 'techniekopa', maar kunnen we echt wat bereiken? Als dit alleen bedoeld is voor de bühne ben ik tegen", zei Harry van Tilburg (Lokaal Alert). CDA-er Martine Visser: "Ook wij zijn trots op de leraar en op heel veel andere beroepsgroepen. Is dit alleen een signaal of zet het echt zoden aan de dijk?" Ze wees op al het werk dat vrijwilligers doen op scholen en vroeg zich af of de gemeente dat zou kunnen ondersteunen. CU-voorman Dico Baars constateerde dat de motie financiële consequenties zou kunnen hebben. "Overzien we daar de gevolgen van?" Onderwijswethouder Tirtsa Kamstra liet weten dat ze volop overleg voert met de scholen in VHL. "Ik vind de motie sympathiek, we zijn in gesprek met het onderwijs, ook over de verlaging van de werkdruk", aldus de wethouder die beloofde de raad zo snel mogelijk te informeren over de resultaten van de gesprekken.